03.06.2023r.
Bóg Tak - Kościół Nie (4)

Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=A9dqpNsyI3Q
Jakie mamy dla Ciebie wieści z watykanu
Nauczanie Papieża Franciszka

Odnowa pracy duszpasterskiej wymaga podejmowania wyborów, a wybory muszą brać swój początek od tego, co najważniejsze. Nie bójcie się zaktualizować sposobów ewangelizacji, katechezy, posługi proboszcza czy posługi duszpasterzy, aby przejść od duszpasterstwa konserwatywnego, w którym oczekuje się, że ludzie sami przyjdą, do duszpasterstwa misyjnego, w którym ćwiczy się swoje serce, aby rozszerzyć je na głoszenie, wychodząc z «duszpasterskiej introwersji».

Wkrótce II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra” w Licheniu
Na wstępie ks. dr hab. Tomasz Wielebski, wyjaśnił, że II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra” jest niejako odpowiedzią na wskazanie papieża Franciszka zawarte w adhortacji „Evangelii gaudium” oraz „Instrukcji o nawróceniu wspólnoty parafialnej” Kongregacji ds. Duchowieństwa, wy ...
Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych o katechezie parafialnej
W wydarzeniu uczestniczyli bp Wojciech Osial – przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, bp Grzegorz Suchodolski – wiceprzewodniczący KWK KEP oraz bp Wojciech Skibicki – dyrektor wydziału katechetycznego diecezji elbląskiej. W środę 31 maja, odbyła się część wy ...
Mała grupa jako miejsce przekazywania kerygmatu - OSE, sesja 9.
Czy wiesz po co istnieją wspólnoty przy parafii i jak je poprowadzić?  Czy wiesz, jak formować animatorów prowadzących małe grupy dzielenia?  Czy wiesz, jak poprowadzić spotkanie modlitewne dla wspólnoty?  Zapraszamy na najbliższe spotkanie Ogólnopolskiej Szkoły ...
System parafialnych komórek ewangelizacyjnych
Stowarzyszenie Alfa Polska

Na warsztatach prezentowane są sprawdzone metody ewangelizacji.....
Kerygmat Charyzmat Wspólnota
Szkoły nowej ewangelizacji

SZKOŁA EWANGELIZACJI ŚW. ANDRZEJA (SESA) TO OGÓŁ SZKÓŁ EWANGELIZACJI NA ŚWIECIE, KTÓRE MAJĄ WSPÓLNĄ WIZJĘ, METODOLOGIĘ I PROGRAM FORMACYJNY.
Służba Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej
Stowarzyszenie Choris

CHARIS, czyli łaska lub „strumień łaski” – to nowa służba koordynująca wszystkie grupy i wspólnoty charyzmatyczne istniejące w Kościele Katolickim.
Fundacja Porta Fidei powstała z inicjatywy Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Jej celem jest wspieranie działań ewangelizacyjnych prowadzonych przez tenże Zespół.
Fundacja Porta Fidei
Celem fundacji jest wspieranie działań ewangelizacyjnych prowadzonych przez tenże Zespół Siedziba: ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa; tel. +48 608 032 600 Biuro: e-mail: fundacja @ nowaewangelizacja.org www.NowaEwangelizacja.org KRS: 0000503300 NIP: 9522129401
Siedziba: ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa; tel. +48 608 032 600 Biuro: e-mail: fundacja @ NowaEwangelizacja.org www.NowaEwangelizacja.org KRS: 0000503300 NIP: 9522129401 _________________________________________________________________________________________ Darowizna na cele statutowe Fundacji Jeśli chcesz wesprzeć dzieła Nowej Ewangelizacji, wpłać dowolną kwotę na podany rachunek bankowy: Fundacja Porta Fidei ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa; mBank S.A. Nr: 62 1140 1850 0000 2308 6900 1001 ________________________________________________________________________________________________________ Darowizna przekazana na rzecz Fundacji Porta Fidei może zostać odpisana od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania: osoby fizyczne – Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych darczyńca – osoba fizyczna może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% tego dochodu, przedsiębiorcy – Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, każda osoba prawna może być darczyńcą przekazując nam darowiznę do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu. Potwierdzenie przekazania darowizny oraz jej wartości ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.