Skład Komisji Teologicznej

dr Iwona Zielonka - przewodnicząca

o.dr Wit Chlondowski

ks. dr Krzysztof Porosło

Kontakt: iwona.zielonka@diecezjaplocka.pl