Pierwsze spotkanie odbyło sie 24 marca w Warszawie. W czasie spotkania zaakceptowano szeroką wizję, która została opisana jako promowanie kultury nowej ewangelizacji w Polsce. o znaczy, że każdą dziedzinę życia kościelnego ma przenikać idea nowej ewangelizacji z uwzględnieniem szerokiego kontekstu. Chodzi zarówno o rzeczywistość związaną z bezpośrednią ewangelizacją, jak i głoszenie kerygmatu na katechezie czy codziennym duszpasterskim życiu Kościoła. Ks. Artur Sepioło podkreślił, że Tworzymy pewną kulturę, a nie tylko eventy, zwracając uwagę, że chodzi o budowanie mentalności ewangelizacyjnej zarówno wśród duszpasterzy, jak i wiernych. – Chodzi o świadomość, że Kościół ewangelizuje, ale ciągle musi być też ewangelizowany – dodał ks. Sepioło.

24 maja mszą św. w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze zakończyło się spotkanie z odpowiedzialnymi za dzieło nowej ewangelizacji w diecezjach. Przewodniczył bp Artur Ważny. Po Eucharystii Zespół ds. Nowej Ewangelizacji spotkał się w swoim gronie, by podsumować spotkanie.

26-27 września 2022 r. odbyło się trzecie spotkanie Zespołu. Pierwsza częsć obrad dotyczyła nowej ewangelizacji w zakonach i zgromadzeniach zakonnych. Wzięło wnim udział ponad 40 przedstawicieli i przedstawicielek zakonów w Polsce.  Po mszy św. w Kaplicy Matki Bożej, członkowie Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP kontynułowali obrady.