Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji

ks. Artur Sepioło, sekretarz 

 Adres: ul. Bytomska 37, 41-803 Zabrze

e-mail: biuro @ nowaewangelizacja.org ; www.nowaewangelizacja.org


Fundacja "Porta Fidei";  KRS: 0000503300 NIP: 9522129401

dr Iwona Zielonka - prezes Zarządu 

e-mail: fundacja @ nowaewangelizacja.org ; www.NowaEwangelizacja.org

Adres: ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa


Darowizna na cele statutowe Fundacji

Jeśli chcesz wesprzeć dzieła Nowej Ewangelizacji, wpłać dowolną kwotę na podany rachunek bankowy:

Fundacja Porta Fidei ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa; mBank S.A. Nr: 62 1140 1850 0000 2308 6900 1001

Darowizna przekazana na rzecz Fundacji Porta Fidei może zostać odpisana od dochodu,

stanowiącego podstawę opodatkowania:

osoby fizyczne – Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych darczyńca – osoba fizyczna może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% tego dochodu, przedsiębiorcy – Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, każda osoba prawna może być darczyńcą przekazując nam darowiznę do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.

Potwierdzenie przekazania darowizny oraz jej wartości ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.