W odpowiedzi na powyższy apel , Franciszka, w maju 2023 roku, na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się sympozjum poświęcone percepcji i realizacji w Polsce nauczania zawartego w Konstytucjach II Soboru Watykańskiego. Organozatorem jest Katedra Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa na Wydziale Teologicznym UKSW, wraz z Komisją Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski i Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji.