Rada Fundacji

bp Artur Ważny - przewodniczący

ks. Eugeniusz Ploch

Antoni Tompolski


Zarząd Fundacji :

Iwona Zielonka - prezes

Marek Filar - viceprezes

Zbigniew Słup - członek Zarządu

 

Siedziba: ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa;

tel. +48 608 032 600 Biuro: e-mail: fundacja @ nowaewangelizacja.org 

www.NowaEwangelizacja.org KRS: 0000503300 NIP: 9522129401


Darowizna na cele statutowe Fundacji

Jeśli chcesz wesprzeć dzieła Nowej Ewangelizacji, wpłać dowolną kwotę na podany rachunek bankowy:

Fundacja Porta Fidei ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa; mBank S.A. Nr: 62 1140 1850 0000 2308 6900 1001

Darowizna przekazana na rzecz Fundacji Porta Fidei może zostać odpisana od dochodu,

stanowiącego podstawę opodatkowania:

osoby fizyczne – Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych darczyńca – osoba fizyczna może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% tego dochodu, przedsiębiorcy – Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, każda osoba prawna może być darczyńcą przekazując nam darowiznę do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.

Potwierdzenie przekazania darowizny oraz jej wartości ustala się na podstawie dowodu wpłaty

na rachunek bankowy obdarowanego.