bp Artur Ważny - przewodniczący
bp Robert CHRZĄSZCZ 
bp Adam WODARCZYK
o. Wit Chlondowski OFM, wykładowca i duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”

o. Krzysztof Czerwionka CR – dyrektor biura krajowego Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja, pasterz Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA,

o. Jacek Dubel CSsR – członek Krajowej Służby Komunii CHARIS POLSKA, wiceprezes stowarzyszenia Alpha Polska,

Marek Filar – założyciel i współodpowiedzialny za Wspólnotę Dorosłych Ruchu Światło-Życie „Radość Paschalna” w Gdyni,
Iga i Konrad Grzybowscy – zaangażowani w posługę na rzecz młodzieży, studentów oraz małżeństw poprzez fundację „Ster na Miłość”,

o. Michał Legan OSPPE –  kierowniki Redakcji Audycji

Katolickich TVP, filmoznawca, dziennikarz, wykładowca

ks. Artur Mularz – dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji, asystent diecezjalnej SNE św. Józefa w Tarnowie,
ks. Michał Olszewski SCJ – rzecznik Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, dyrektor Grupy Profeto,
ks. Eugeniusz Ploch – proboszcz parafii Ducha Świętego w Winowiekoordynator Diecezjalnego zespołu ds. Nowej Ewangelizacji,

ks. Krzysztof Porosło – centralny duszpasterz akademicki archidiecezji krakowskiej przy kolegiacie św. Anny w Krakowie, 

ks. Artur Potrapeluk – przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, wice koordynator Krajowych Służb Komunii CHARIS,
ks. Artur Sepioło – sekretarz Zespołu, moderator Referatu Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej i koordynator Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej,
Zbigniew Słup – członek wspólnoty Chemin Neuf i Krajowej Służby Komunii CHARIS,
ks. Piotr Spyra – dyrektor Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji i przewodniczący zespołu ds. nowej ewangelizacji w diecezji,
Antoni Tompolski – dyrektor Krajowego Biura Alpha Polska i koordynator Krajowej Służby Komunii CHARIS Polska,
Iwona Zielonka – dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej, założycielka i dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej, biblista

s. Judyta Żołna CMBB – Siostra z prowincji rzeszowskiej

Sióstr Serafitek