Ogólnopolskie Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych

Odpowiadając na zgłaszane prośby o utworzenie struktury, która będzie platformą porozumienia służącą wsparciu, wzmocnieniu oraz upodmiotowieniu wspólnot podejmujących dzieło nowej ewangelizacji, Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji utworzył Ogólnopolskie Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych.

Ma ono być wsparciem i pomocą dla tych, którzy są odpowiedzialni za wspólnoty – pasterzy i liderów świeckich, oraz pełnić rolę miejsca budowania relacji poprzez poznawanie się liderów i wymianę doświadczeń, aby – jak mówił dr Andrzej Sionek, główny pomysłodawca Forum – „ doświadczenia wspólnot stały się dostępne dla dobra wszystkich (…) zwłaszcza pod kątem ukazywania miłości Jezusa, miłości agape – tej niesionej przez ludzi ochrzczonych Duchem Świętym.”

Ogólnopolskie Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych to oddolna inicjatywa wychodząca też naprzeciw działaniom papieża Franciszka, który powołał CHARIS – nową Międzynarodową Służbę Ruchom Odnowy Charyzmatycznej zastępującą Fraternię Katolicką i ICCRS (Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej).

Zjazdy Ogólnopolskiego Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych będą się odbywać raz lub dwa razy do roku.

Koordynatorem Forum z ramienia Zespołu  Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji jest redemptorysta o. Jacek Dubel.

Dla potrzeb jego realizacji został powołany zespół liderów odpowiedzialnych za rozwój inicjatywy:

 • Michał Frąckowicz, „Mocni w Duchu”, (Łódź)
 • Andrzej Golik, Wspólnota „Miasto na Górze”, (Bielsko-Biała)
 • Wiesław Jadczuk, Wspólnota „Dom Boży”, (Wrocław)
 • Witold Kacała, Wspólnota „Kahal”, (Wodzisław Śląski)
 • Piotr Musiewicz, „Misja EnChristo”, (Kraków)
 • Michał Nikodem, Wspólnota „Chefsiba”, (Warszawa)
 • Tomasz Piechnik, Wspólnota „Hallelu Jah”, (Wrocław)
 • Karol Sobczyk, Wspólnota „Głos na Pustyni”, (Kraków)
 • Antoni Tompolski, Zespół ds. NE KEP, (Kraków)
 • Jacek Weigl, „Apostolski Ruch Wiary”, (Warszawa)
 • Marcin Zieliński, Wspólnota „Głos Pana”, (Skierniewice)