Obrady rozpoczęła modlitwa brewiarzowa, którą poprowadził Bp Artur Ważny, przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji i dr Iwona Zielonka, przewodnicząca Komisji Teologicznej tego Zespołu.
Po Słowie wprowadzającym Bp. Ważnego obrady rozpoczął Ks. prof. Tomasz Wielebski, przedstawiając kontekst i cel sympozjum. Prelegencji odnosili się do czterech głównych Konstytucji Soborowych, kładąc nacisk na recepcję nauczania Soboru Watykańskiego II. Tematy wystąpień, to Organiczna wspólnotowość jako przesłanie Kościoła dla świata, Nowe, czyli stare rozumienie Kościoła, Pismo Święte w Dei verbum po 60 latach, Recepcja Konstytucji o liturgii świętej w Kościele w Polsce, Założenia soborowej reformy liturgicznej w świetle Konstytucji o liturgii świętej, Interfejs Kościoła i świata, Recepcja Konstytucji o liturgii świętej w Kościele w Polsce.

Po częsci wykaldowej odbyla się dyskusja panelowa na temat czterech Konstytucji, którą poprowadzili: Bp Szymon Stułkowski (Sacrosanctum concilium), Bp Artur Ważny (Gaudium et spes), ks. prof. Tomasz Wielebski (Lumen gentium) i dr iwona Zielonka (Dei verbum). Relacje z grup mają służyć wytyczaniu kierunków działań dla posługi Kościoła w Polsce. Otrzymają je: Komisja Duszpasterstwa KEP i Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji