1. Pierwszym zadaniem jest budzenie i umacnianie wiary w Kościół.

2. Istnieje dziś pilna potrzeba dawania świadectwa i rzetelnego przekazywania prawdy o Kościele.

3. Należy podjąć dzieło gruntownej odnowy Kościoła w odniesieniu do recepcji Soboru Watykańskiego II oraz pobudzania wśród wiernych świadomości bycia Kościołem.

4. „Nie może być podziału na my i wy/oni – jesteśmy jedną rodziną kroczącą do Boga Ojca”

5. „Na nowo trzeba rozważyć i zastosować to, że trzeba wierzyć w Kościół, wierzyć Kościołowi i kochać go coraz bardziej”.

6. Konieczność wyjaśnienia, z czego wynika wiarygodność Kościoła, zbawczego sensu i misji Kościoła oraz obudzenia świadomości bycia Kościołem.

7. Potrzeba przybliżenie rozumienia pojęcia synodalności Kościoła.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski zwrócił uwagę, że Synod powołany przez papieża Franciszka pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja” to bardzo konkretna odpowiedź, w jakim kierunku iść. „Wizja Kościoła soborowa to wizja Kościoła wspólnotowego, otwartego i służebnego. W ten sposób otrzymujemy od Papieża jasny kierunek odnowy Kościoła oraz konieczność zmiany mentalnej: trzeba bardziej sobie uświadomić, że nie tyle do Kościoła chodzimy, ile że my jesteśmy Kościołem, że my Kościół stanowimy – Duch Święty i my. Mamy tu więc konkretną podpowiedź jak ten temat +Wierzę w Kościół Chrystusowy+ realizować” – zauważył.

W odniesieniu do zakończenia synodu na poziomie ogólnopolskim, abp Stanisław Gądecki przewodniczący KEP podkreślił podczas poznańskiego Forum "Wierzę w Kościół Chrystusowy, że „z zebranych danych wynika, że ludzie wierzący nie domagają się zmian struktury Kościoła, ale zmian postawy i relacji. To świadectwo dojrzałości życia religijnego. Zmiana relacji jest konieczna, bo czasy się zmieniły”.