- Jak umiejętnie zarządzać czasem i delegować zadania w zespole?
- Jak w nowoczesny sposób zarządzać projektami ewangelizacyjnymi?
- Jak rozpoznać i wykorzystać charyzmaty poszczególnych osób w zespole?
Spotkanie poprowadzą: o. dr Wit Chlondowski (Katowice), ks. Artur Potrapeluk (Lublin) i Aneta Golba (Biłgoraj).
Serdecznie zapraszamy!
https://szkolaewangelizatorow.pl/.../zarzadzanie-ludzmi.../