Tego dnia, poprzez jednodniowe rekolekcje, zechcemy podziękować za dar zbawienia. Spotkanie wpisuje się w czas okresu wielkanocnego, który przez wielu jest niedowartościowywany. Choć wielki post przygotowuje nas przez drogi krzyżowe, Gorzkie żale, nabożeństwa pasyjne do największych świąt chrześcijaństwa, nadal nie potrafimy w pełni świętować zmartwychwstania. Owocem spotkania będą dwa czyny miłosierdzia, które mogą być Twoim świadomym udziałem: całą swoją modlitwę na spotkaniu Usprawiedliwieni 2103 ofiarujemy  w intencji pokoju na świecie i cała kwota z biletu zostanie przekazana na sprzęt medyczny, który pomoże w leczeniu osób cierpiących z powodu wojny. 

Więcej: https://www.usprawiedliwieni2103.pl/index.php