Teologia po ludzku", odc. 1.: Czy można być nie ekumenicznym katolikiem? - ks. dr Adam Bajorski.

Zobacz: https://youtu.be/w5UpWIkGELc

Z okazji Jubileuszu 2025 r., ktróry w Polsce przebiegać będzie pod patronatem Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, będziemy publikować cykl konferencji, głoszonych przez specjalistów różnych dziedzin Teologii.

Będą dotyczyć, (choć w nie oczywisty sposób), czterech dokumenów Soboru Watykańskiego II:

1. Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum concilium ogłoszonej przez Pawła VI 4 grudnia 1963;

2. Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium ogłoszonej przez Pawła VI 21 listopada 1964;

3. Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei verbum ogłoszonej przez Pawła VI 18 listopada 1965;

4. Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes ogłoszonej przez Pawła VI 7 grudnia 1965r.

Projekt przygotowała i realizuje Komisja Teologiczna Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji.

Filmy będziemy publikować co miesiąc. Planowane są także podcasty, realizowane we współpracy z oo. Dominikanami w Krakowie.

Zapraszamy!