Warsztaty o nazwie Szkoła Charyzmatów są przeznaczone dla członków grup charyzmatycznych,

którzy chcą pogłębić swoje zaangażowanie w posługę we wspólnotach.

Celem Warsztatów jest mobilizacja Ludu Bożego w mocy darów charyzmatycznych dla budowania Kościoła i jego misji w świecie. Od powstania warsztatów uczestnicy z całego świata doświadczali potężnego działania w którym Bóg poprzez szkołę dokonywał wielkiej liczby fizycznych uzdrowień, uwolnień i działał poprzez olbrzymi potok słów proroctwa i poznania

PROWADZĄCY

Damian Stayne, lider wspólnoty Cor et Lumen Christi (Wielka Brytania)
Szkoła Charyzmatów odbędą się w dniach 22-24 wrzesień 2023 r., Rozpoczęcie 22.09.2023, godz. 10.00

Informacje i zapisy:

https://warsztaty