Ks. Artur Mularz, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji zauważa, że "potrzeba nam nowego spojrzenia i nowego zaproszenia do Kościoła. Nie wyobrażamy sobie, żeby to się odbyło bez zaangażowania ludzi świeckich, dlatego ruszamy z pomysłem zaproszenia na Studium ludzi, którzy już działają w parafiach. Chcemy dać im narzędzia, doświadczenie i zaprosić do formacji, żeby sami się formując dobrze prowadzili ludzi, którzy zostaną im powierzeni".

Absolwenci Studium Parafialnej Aktywności mają prowadzić spotkania m.in. z rodzicami przygotowującymi swoje dzieci do chrztu, bierzmowania oraz pierwszej Komunii, a także z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Animator może być też katechistą prowadzącym katechezę parafialną.

Studium jest przeznaczone dla dorosłych, którzy będą posłani przez proboszczów. „Chcemy, aby absolwenci tego Studium – ożywiani miłością do Chrystusa i Kościoła – potrafili skutecznie współpracować ze swoim proboszczem, wspierając go w duszpasterskim rozeznaniu i działaniu” – podkreśla ks. Artur Mularz.

Uczestnikom zostanie przekazana wiedza z zakresu teologii oraz konkretne umiejętności, takie jak prowadzenie spotkania w małej grupie, głoszenie osobistego świadectwa oraz konferencji religijnej.  Podstawowa formacja trwa półtora roku. Spotkania odbywają się w Tarnowie.

W kilku parafiach zorganizowano spotkania dla księży zainteresowanych Studium Parafialnej Aktywności, podczas których pomysłodawcy przedstawiają założenia tego projektu i odpowiadają na pytania. Spotkania m.in. w Tarnowie, Nowym Sączu, Dębicy prowadzą bp Artur Ważny, ks. Michał Dąbrówka oraz ks. Artur Mularz.

SPA to inicjatywa Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego i Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.