„„Kierunek drogi odnowy wytyczył całemu Kościołowi papież Franciszek. Mam na myśli hasło: Ku Kościołowi synodalnemu: wspólnota – uczestnictwo – misja. Wynika zeń, że Kościół należy przede wszystkim uczynić bardziej synodalnym, tzn. bardziej wspólnotowym i to na dwóch poziomach: w sposobie życia i funkcjonowania, a także w formie rozeznawania woli Bożej. Zamierzamy w nowym roku kościelnym pobudzić wszystkich wiernych do refleksji nad jakością swej przynależności do Kościoła, swojego bycia w Kościele i zaangażowania na rzecz jego rozwoju i realizacji jego misji” (...) współudział w rozeznawaniu woli Bożej w społecznych uwarunkowaniach konkretnej wspólnoty” – zwrócił uwagę Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP bp Czaja.

 Bp Musioł, biskup pomocniczy opolski, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEPprzyznał, że głównymi przestrzeniami do realizacji programu są diecezje, parafie oraz rodziny, a głównymi adresatami materiałów Komisji Duszpasterstwa KEP są biskupi, duszpasterze parafialni oraz małżonkowie i rodzice. Dwoma głównymi celami programu duszpasterskiego są: „ożywienie wspólnotowości w naszym Kościele oraz zdynamizowanie uczestnictwa w nim każdego ochrzczonego”.

Materiały dla rodzin nowego Programu Duszpasterskiego, to oferta skierowana do świeckich i małżonków, którzy z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą się formować we wspólnotach lub grupach parafialnych. Oparte sa na przygotowaniach do Roku Jubileuszowego Kościoła w 2025 r.

Oprac. Iz na podstawie Biuro prasowe KEP