Na całym świecie wdrażane są różne diecezjalne programy mające na celu przywrócić zapał misyjny wspólnotom, parafiom, urzędom diecezjalnym i seminariom duchownym. Wierzę, że mogą być one odpowiedzią na pytanie jak zagospodarować ten, pewnie stopniowo gasnący, entuzjazm synodalny. Poniżej znajduje się prezentacja kilku z nich (na stronie synod.org.pl znajdują się dalsze informacje przetłumaczone na język polski):