Franciszek mówił o tym podczas spotkania z uczestnikami kongresu zorganizowanego w Watykanie przez Charis, czyli centralną instytucję służącą koordynacji działań Odnowy w Duchu Świętym w Kościele katolickim. Papież przypomniał, że zadaniem tej instytucji nie jest orzekanie o autentyzmie charyzmatów, lecz doradzanie duszpasterzom w towarzyszeniu różnorodnym środowiskom, które odwołują się do odnowy charyzmatycznej. Papież przypomniał również, że podstawowym celem Charis jest wspieranie tych grup w dochodzeniu do kościelnej dojrzałości.

Zachęcając z kolei do promowania seminariów odnowy w Duchu Św. Papież przypomniał, że jest to zadanie nie tylko dla wielkich struktur i liderów, ale również dla małych grup parafialnych, które mogą je prowadzić na własnym terytorium. Zauważył, że seminaria te są często bardzo silnym doświadczeniem, które prowadzą do prawdziwej zmiany życia. Są one jednak tylko początkiem, rozpaleniem ognia, który jest bardzo intensywny, ale istnieje ryzyko, że zgaśnie, jeśli nie będzie podsycany. Właśnie z tego powodu, dodał Papież, po ukończeniu seminarium, konieczne są odpowiednie procesy formacyjne, które pomagają zachować otrzymaną łaskę i wspierają stopniowy proces wzrostu w wierze, życiu modlitewnym, moralności, uczestnictwie w sakramentach, miłości i misji Kościoła.

Franciszek przypomniał, że jednym z zadań statutowych Charis jest właśnie zachęcanie do wpierania rozwoju duchowego u osób, które doświadczyły chrztu w Duchu Świętym. Nie należy przyjmować za pewnik, że po tym doświadczeniu jest się już w pełni chrześcijaninem. „Droga świętości musi zawsze postępować na przód, w osobistym nawróceniu i w hojnym darze z siebie dla Chrystusa i dla innych, a nie tylko z myślą o indywidualnym samopoczuciu duchowym” – dodał Ojciec Święty. Przypominał też, że innym zadaniem Charis promowanie stosowania charyzmatów nie tylko w środowisku Odnowy w Duchu Świętym, lecz w całym Kościele. W sposób szczególny trzeba się do nich odwoływać w ewangelizacji, działalności misyjnej, zwłaszcza względem tych, którzy nie poznali jeszcze Jezusa Chrystusa.                                                                                                                         RV