31 października br., zostało opublikowane polskie tłumaczenie dokumentu końcowego podsumowującego pierwszą rzymską sesję XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Dokument nosi tytuł: "Kościół synodalny w misji".Polskojęzyczna wersja jest tu:

https://www.synod.va/content/dam/synod/assembly/synthesis/polish/POL-Synthesis-Report.pdf