Hasło zakończonych Jasnogórskich Dni Skupienia (JDS) brzmiało: „Wyjdź z siebie – czyli o Bogu szukającym człowieka”. 

Paweł VI w adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntiandi" wskazuje, że główną przeszkodą, z powodu której nie ewangelizujemy, czy nie chcemy ewangelizować jest „przeszkoda domowa”, czyli jest to przeszkoda w samym ochrzczonym, który nie chce wychodzić z Dobrą Nowiną do innych. Wcale nie jest tak, że świat jest zły, środowisko jest takie czy inne, czy ludzie, główną przeszkodą jest moja wola. Dlatego hasłem tych spotkań stała się zachęta „Wyjdź z siebie”. To oznacza, że Bóg szuka człowieka przeze mnie. To ja mogę dać Bogu szansę przez to, że będę głosił słowo i Jego Dobrą Nowinę o zbawieniu w swoim środowisku – powiedział paulin, o. Marcin Ciechanowski, który prowadzi Jasnogórskie Dni Skupienia. Wyjaśnił, że rekolekcje są o celu istnienia Kościoła, czyli o głoszeniu, ewangelizacji i o tym wszystkim, co się w tym zakresie mieści, bo każdy ochrzczony jest z natury posłany, żeby głosić Dobrą Nowinę.

Uczestnicy JDS-u szczególnie podkreślają, że spotkania są wielką zachętą do głębszego poznawania Pisma Świętego, do życia na co dzień słowem Bożym i do tego, aby „wyjść z siebie, czyli głosić Dobrą Nowinę w swoich środowiskach”.

Kolejne Jasnogórskie Dni Skupienia planowane są w dniach: 10-12 marca 2023r., 17-19 marca 2023 r., 24-26 marca 2023 r., 12-14 maja 2023r., 9-11 czerwca 2023 r.

ZA: MSz @JasnaGóraNews