Zagadnieniem, jak ewangelizować przygotowując do chrztu zajmie się Agnieszka Wardencka-Wójcik (Mocni w Duchu, Łódź).

🔥 Agnieszka jest żoną i matką, którą zachwyca życie w rodzinie. Na co dzień pracuje z młodzieżą, co utwierdza ją w przekonaniu, że prawda i uczciwość jest jedyną drogą do serca drugiego człowieka.

Prowadziła warsztaty i spotkania ewangelizacyjne dla grup w ramach Kongresu Nowej Ewangelizacji, Forum Charyzmatycznego. Uczestniczyła w ewangelizacji przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.

Jako osoba świecka działająca przy Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi, uczestniczy wraz z mężem w spotkaniach ewangelizacyjnych w ramach spotkań przed przystąpieniem do sakramentów świętych/przygotowania do sakramentów.

🔥 Więcej informacji i zapisy:

https://szkolaewangelizatorow.pl/event/drzwi-do-sakramentow/