Rozmowa rzuca nowe światło na różne gatunki literackie obecne w Biblii i znaczenie tłumaczeń, takich jak ceniona Septuaginta, dla naszego głębszego zrozumienia słowa Bożego. Przechodzimy także przez różnorodne poziomy rozwoju moralnego, jakie prezentuje Biblia, porównując nasze reakcje na zło w świetle Starego i Nowego Testamentu. Ksiądz Węgrzyniak przypomina nam, że kluczem do prawdziwego zrozumienia Pisma Świętego i osiągnięcia duchowego rozwoju jest miłość - zarówno do Boga, jak i do naszych bliźnich.

Obejrzyj: Ihttps://www.youtube.com/watch?v=aoGZ865VKUI

Zapraszamy do odkrywania, jak miłość przez Słowo może prowadzić do pozytywnych przemian i duchowego wzrostu, stanowiąc fundament harmonijnego życia zgodnego z naukami Biblii. Kościół od-nowa to cykl rozmów przygotowanych przy współpracy portalu dominikanie.pl z Zespołem KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Wspólnie zrealizowaliśmy projekt przygotowujący Kościół do Roku Jubileuszowego 2025. W tym cyklu spojrzymy na Kościół od nowa i skonfrontujemy ortodoksyjną naukę Kościoła z wrażliwością i pytaniami współczesności w ważnych kwestiach. W naszych rozmowach skorzystamy z czterech konstytucji Soboru Watykańskiego II, których celem było odnowienie Kościoła. W ten sposób odpowiadamy na apel papieża Franciszka, który zachęca nas wszystkich do przyjrzenia się na nowo nauczaniu Soboru i Magisterium Kościoła z ostatnich dziesięcioleci w ramach przygotowań do nadchodzącego Roku Jubileuszowego 2025.