Oto słowa Ojca Świętego:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W ubiegły poniedziałek wspominaliśmy 45. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Za jego pontyfikatu z wielką mocą wybrzmiało wezwanie do otwarcia drzwi Chrystusowi. Wydało to owoce zarówno w postaci osobistych nawróceń, jak i przemian społecznych w wielu krajach zamkniętych dotąd na Chrystusa. Idąc za przykładem tego świętego Papieża, kontynuujcie zainicjowane przez niego dzieło nowej ewangelizacji. Z serca wam błogosławię.

Papieską katechezę streścił po polsku red. Krzysztof Bronk z Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego:

Drodzy bracia i siostry, w cyklu katechez o świadkach gorliwości apostolskiej rozważamy dziś postać św. Karola de Foucauld. W młodości żył z dala od Boga i w pogoni za przyjemnościami. Po nawróceniu pokonuje długą drogę od fascynacji Jezusem do naśladowania Go. Za radą spowiednika udaje się do Ziemi Świętej. W Nazarecie uświadamia sobie, że musi się kształcić w szkole Chrystusa. Doświadcza intensywnej relacji z Nim, spędza długie godziny na czytaniu Ewangelii i czuje się jak Jego młodszy brat. A poznawszy Jezusa, odkrywa w sobie pragnienie, żeby poznali Go inni. Chce, by cała jego egzystencja „wykrzykiwała Ewangelię”. Postanawia osiedlić się w oddalonych regionach, aby „wykrzykiwać Ewangelię” w milczeniu, żyjąc w duchu Nazaretu, w ubóstwie i ukryciu. Udaje się na pustynię Saharę, między niechrześcijan i przybywa tam jako przyjaciel i brat, przynosząc łagodność Jezusa Eucharystycznego. Karol pozwala Jezusowi działać w milczeniu, przekonany, że „życie eucharystyczne” ewangelizuje. Wierzy, że Chrystus jest pierwszym ewangelizatorem. Przebywa zatem na modlitwie u stóp Jezusa, przed tabernakulum przez około dziesięć godzin dziennie, pewny, że w tym tkwi siła ewangelizacyjna i czując, że to Jezus zbliża go do tak wielu oddalonych braci i sióstr. Jego życie zadaje nam pytanie: czy i my wierzymy w moc Eucharystii? Czy nasze wychodzenie ku innym, nasza służba, znajduje tam, w adoracji, swój początek i spełnienie? Św. Karol de Foucauld to postać prorocza dla naszych czasów. Dał nam świadectwo przekazywania Ewangelii przez apostolat łagodności. Chciał, aby każdy kto go spotka, zobaczył w jego dobroci dobroć Jezusa.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli: Pielgrzymi z parafii pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny w Szczytnie (arch. warmińska); z parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej (arch. katowicka); z parafii p.w. Miłosierdzia Bożego z Ząbek (diecezja warszawsko-praska); Grupa osób głuchoniemych oraz ich towarzyszy z diecezji kieleckiej; uczestnicy „Śląskiej Pielgrzymki Biegowej” ze Siemianowic Śląskich, którzy przebyli 1500 km, aby upamiętnić 45. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową; Grupa pielgrzymów ze Związku Górnośląskiego; Grupa pielgrzymów z Włocławka; Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Urszulańskich z Rybnika; a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.