Projekt Boża Renowacja wskazuje trzy klucze do odblokowania potencjału parafii:

Pierwszy: uczynienie ewangelizacji priorytetem, któremu podporządkowana jest znacząca część parafialnych wysiłków i środków materialnych.

Drugi: wychowywanie parafialnych liderów, tworzących wraz z księżmi sprawny zespół służący ożywieniu parafii.

Trzeci: uznanie, że proces odnowy parafialnej kultury jest przede wszystkim dziełem Ducha Świętego i oparcie całej aktywności na modlitwie.

Więcej: https://synod.org.pl/boza-renowacja/