Tematem listu jest hasło nowego roku duszpasterskiego „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Metropolita poznański nawiązuje w nim do trwającego w Kościele Powszechnym Synodu o synodalności. „Zaproponowany przez papieża Franciszka proces synodalny jest wydarzeniem historycznym, jedynym w swoim rodzaju. Pozwala zabrać głos wszystkim członkom Kościoła, zarówno tym, którzy żyją Ewangelią każdego dnia, jak i tym, którzy z różnych powodów są zdystansowani, a nawet wrogo nastawieni do Kościoła i jego zbawczej działalności. Do tej pory w dziejach Kościoła nie miała jeszcze miejsca tak rozległa konsultacja Ludu Bożego przez zaproszenie do wspólnego wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego” – zauważa abp Gądecki.

Nawiązując do głosów wyrażających niepokój w związku z zakończoną w Rzymie sesją plenarną, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że „Kościół musi pozostać znakiem jedności i prawdy, jaka pochodzi od Jezusa Chrystusa”. „Dlatego też podkreślam, że o ile możemy dyskutować i szukać sposobów owocnej ewangelizacji świata i człowieka poprzez podejmowanie najróżniejszych inicjatyw duszpasterskich, to jednak nauczanie Kościoła i wyznanie wiary muszą pozostać wspólne dla całego Kościoła, niezależnie od kontynentu, kultury i mentalności” – czytamy w liście metropolity poznańskiego.

Abp Gądecki zachęca członków parafialnych rad duszpasterskich do refleksji nad syntezą kończącą pierwsze spotkanie plenarne trwającego Synodu, apeluje też, aby ożywić funkcjonowanie Rad Duszpasterskich oraz zadbać, aby w każdej z nich znaleźli się przedstawiciele wszystkich środowisk duszpasterskich parafii, w tym również ludzie młodzi.

„Sakrament chrztu świętego włączył nas w wielką rodzinę Kościoła Chrystusowego. Poprzez wezwanie do apostolstwa, które – od osobistego nawrócenia prowadzi nas do czynienia Kościoła naszym wspólnym domem – wymaga od nas wsłuchiwania się nawzajem i wzięcia za siebie odpowiedzialności” – pisze metropolita poznański.

Abp Gądecki zachęca też do szukania sposobów, „by – poprzez parafialne rekolekcje, dni skupienia, nabożeństwa pokutne i dobrze przygotowaną katechezę szkolną oraz dorosłych, a nade wszystko przez piękne celebrowanie Eucharystii – przybliżać bliźnim Chrystusa”. „Kontynuowanie spotkań synodalnych, wyjazdy pielgrzymkowe, festyny parafialne oraz działalność Caritas powinny również budować parafię jako wspólnotę wspólnot, a więc przestrzeń realizacji darów i charyzmatów dla dobra całego Kościoła” – czytamy w liście pasterskim na Adwent.

ekai.pl