Posłuchaj:  https://krdp.fm/bog-sie-wami-posluguje-aby-sie-biskup-nawracal/

Mszy św. w kościele parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. W homilii zapytał, czy to jest możliwe, żeby zerwać owoc z drzewa, który jeszcze nie został zasadzony. Teoretycznie nie, a przecież uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny o tym właśnie mówi, że można zerwać owoc z takiego drzewa. Odbywa się to na mocy zbawczej ofiary Chrystusa, która dopiero miała nastąpić.

- U Pana Boga jest to możliwe, że można „zerwać owoce” z krzyża, choć Jezus jeszcze nie począł się pod sercem matki. Mocą ofiary krzyżowej Maryja została wybrana, wolna od grzechu pierworodnego, niepokalana, to jest tajemnica dzisiejszego święta. W takiej świątyni ciała ludzkiego, ciała młodej kobiety, miał począć się Zbawca świata - podkreślił kaznodzieja.

Przypomniał, że w chrzcie św. człowiek został uwolniony od grzechu, ale „pozostała blizna, skłonność do grzechu”. Mimo to prosząc Maryję o wstawiennictwo, człowiek chce dojść do Boga bez grzechu. Jezus daje ludziom siebie w Eucharystii, w sakramentach, zwłaszcza w sakramencie pokuty, żeby wyrwać ich ze skłonności do grzechu.

Bp Stułkowski zaznaczył również, że w archidiecezji poznańskiej powstały do tej pory trzy takie kaplice. To też był pomysł ludzi świeckich i „znak działania mocy Bożej”. Duch Święty „potrafi zaskoczyć, poruszając serca”. Maryja adorowała Jezusa aż po krzyż, zapewne także wtedy, gdy zmartwychwstał, „Ona uczy, jak trwać przy Jezusie”.

Podziękował za gotowość trwania przy Jezusie Eucharystycznym w kaplicy: - Ta kaplica powinna trwać do końca świata, aż Jezus przyjdzie powtórnie. To wezwanie do nawrócenia, do poświęcenia czasu, by być przed Jezusem. Im bardziej będziemy wchodzić w proces nawrócenia, tym bardziej będziemy przemieniać świat, bo świat zmienia się przez nasze życie. Będziemy w tym miejscu wyciągać rękę po pokój, a tym pokojem jest Książę Pokoju Jezus Chrystus, tak blisko z nami w Eucharystii - zaakcentował biskup.  

Podziękował też Maryi Niepokalanej za to, że „otworzyła całą siebie na Boga” i że wstawia się za ludźmi, aby walczyli o swoją świętość.

za: goscplocki.pl