Zespół ds. Nowej Ewangelizacji

HomeZespół

Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji powstał decyzją Konferencji Episkopatu Polski podjętą na 356. Zebraniu Plenarnym w dniach 14-16 października 2011 r.

14 marca 2022 r., biskupi zebrani na 391. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski powołali nowy skład Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP.

Działalność Zespołu prowadzona jest przy współpracy z Komisją Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wybrany przez Konferencję Episkopatu Polski.

Zadania Zespołu

Pośród specyficznych zadań Zespołu należy wymienić: pogłębianie teologicznego i duszpasterskiego znaczenia nowej ewangelizacji; promowanie i popieranie studium, szerzenia i wprowadzania w życie papieskiego Magisterium odnoszącego się do tej tematyki; upowszechnianie i wspieranie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją; studiowanie i wspieranie wykorzystywania nowoczesnych form przekazu, jako narzędzi nowej ewangelizacji.

Zadania Zespołu

Pośród specyficznych zadań Zespołu należy wymienić:

Teologicznego i duszpasterskiego.

W ścisłej współpracy z Konferencją Episkopatu Polski, studium, szerzenia i wprowadzania w życie odnoszącego się do tematów związanych z nową ewangelizacją.

związanych z nową ewangelizacją realizowanych w różnych Kościołach diecezjalnych, i promowanie nowych, z udziałem sił obecnych w Instytutach Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeniach Życia Apostolskiego, jak również w stowarzyszeniach wiernych i w nowych wspólnotach;

studiowanie i wspieranie ich wykorzystywania, jako narzędzi nowej ewangelizacji

jako zasadniczym i pełnym wykładem treści wiary dla ludzi naszych czasów.

Czym jeszcze się zajmujemy

Członkowie Zespołu

Bp Artur Ważny

przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji

Urodził się 12.10.1966 roku w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 25 maja 1991 roku w Tarnowie. W ramach swojej dalszej formacji ukończył studia doktoranckie z teologii pastoralnej o kierunku teologia małżeństwa i rodziny na UKSW w Warszawie. Był dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz założycielem i duszpasterzem akademickim DA „Tratwa” w Tarnowie oraz rektorem kościoła akademickiego św. Józefa.  Pełnił też funkcję diecezjalnego duszpasterza akademickiego oraz diecezjalnego koordynatora Światowych Dni Młodzieży. Następnie pełnił urząd proboszcza parafii pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. Był dyrektorem Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz sprawował obowiązki ojca duchownego kapłanów diecezji tarnowskiej i dyrektora Unii Apostolskiej Księży Diecezji Tarnowskiej. Pełnił także posługę diecezjalnego egzorcysty. 12 grudnia 2020 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Święcenia biskupie przyjął 30 stycznia 2021 r.

Jako duszpasterz młodzieży i akademicki dostrzegał konieczność głoszenia Ewangelii za pomocą nowych środków wyrazu, dlatego był członkiem zespołu redakcyjnego pisma „Winda” – tarnowskiego dodatku do tygodnika „Droga” – oraz współprowadził audycje dla młodzieży „Na strychu” w diecezjalnym radiu RDN. Przez wiele lat był także głównym organizatorem tygodniowego Festiwalu Filmowego „Vitae Valor” oraz Przeglądu Filmów Norweskich.

W swojej posłudze duszpasterskiej wciąż współpracował z różnego rodzaju ruchami i stowarzyszeniami, podkreślając, że tylko głęboka jedność w myśleniu oraz działaniu między kapłanami i wiernymi świeckimi może przynieść trwałe owoce w ewangelizacji. Powołał do istnienia i przez wiele lat prowadził Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Józefa w ramach SESA Polska, a także Stowarzyszenie Akademickie „Tratwa”. Był również m.in. diecezjalnym koordynatorem ruchu Odnowy w Duchu Świętym oraz kursów ALPHA. Zainicjował w diecezji tarnowskiej ruch Mężczyzn św. Józefa. Współtworzył Stowarzyszenie „Abraham i Sara” pomagające małżeństwom niepłodnym oraz Fundację „OPES139”, pomagającej rodzicom po stracie dziecka. Przez wiele lat był przewodniczącym rady Fundacji „Kromka chleba”, które prowadzi w Tarnowie łaźnię i schronisko dla bezdomnych oraz hospicjum „Via spei”.

W swojej posłudze wiele czasu poświęcał małżeństwom i rodzinom. Od kilkunastu lat jest zaangażowany w ruch Domowego Kościoła oraz Spotkań Małżeńskich. Jest też współzałożycielem i pierwszym duszpasterzem wspólnoty małżeństw niepłodnych w Krakowie, a także Komitetu Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych w Tarnowie.

W Konferencji Episkopatu Polski został wybrany Przewodniczącym Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz jest członkiem Rady Biskupów ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

23 kwietnia 2024 r. papież Franciszek mianował go biskupem diecezji sosnowieckiej.

Bp Adam Wodarczyk

Urodził się 3 stycznia 1968 r. w Tarnowskich Górach w rodzinie Henryka Wodarczyka i Łucji zd. Cichy. Ochrzczony został 14 stycznia 1968 r. w parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach. Od lat młodzieńczych należy do Ruchu Światło-Życie; przeszedł całościową formację: był animatorem i moderatorem wspólnot parafialnych, wielu oaz rekolekcyjnych na różnym stopniu formacji w kraju i za granicą, a także moderatorem diakonii Ruchu na szczeblu diecezjalnym.

Po zdaniu w 1989 r. egzaminu dojrzałości w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Tarnowskich Górach rozpoczął formację i studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Krakowie. Napisał pracę naukową z historii Kościoła: „Ksiądz Franciszek Blachnicki – życie i działalność w latach 1921-1961”.

Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk księdza arcybiskupa Damiana Zimonia 14 maja 1994 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

W latach 1994-1998 pełnił posługę wikariusza parafialnego w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie. W tym czasie odbył zaoczne studia licencjackie z liturgiki i teologii pastoralnej w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (licencjat z liturgiki – 1998 r.), a następnie stacjonarne studia doktoranckie z liturgiki i teologii pastoralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL (licencjat z teologii pastoralnej – 2000 r.). W latach 2000-2001 studiował w „Studium Kanonizacyjnym” w Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w Rzymie i uzyskał licencję Kongregacji. W 2007 r. otrzymał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie pracy „Ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987) – życie i działalność”. Podczas studiów specjalistycznych z teologii uczestniczył w posłudze duszpasterskiej w parafiach: św. Jana Nepomucena w Bytomiu-Łagiewnikach oraz św. Józefa w Chorzowie.

Od 2001 roku pełni funkcję postulatora procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Z nominacji Konferencji Episkopatu Polski był w latach 2007-2015 moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie. Od 2007 r. był audytorem Rady ds. Młodzieży KEP, a w latach 2008-2012 członkiem Rady Programowej Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.

13 grudnia 2014 roku Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym katowickim ze stolicą tytularną w Pomezanii. Święcenia biskupie przyjął 6 stycznia 2015 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Na dewizę biskupią wybrał słowa „Lux-Vita” (Światło-Życie) W archidiecezji pełni urząd wikariusza generalnego. Metropolita katowicki powierzył mu w szczególności troskę o instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, a także czuwanie nad właściwym rozwojem i działalnością ruchów i stowarzyszeń katolickich. W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji oraz Krajowej Rady Misyjnej.

Bp Robert Chrząszcz

Ks. Robert Chrząszcz urodził się 7 października 1969 r. w Wadowicach, w rodzinie Zofii i Władysława. Jego rodzinną parafią jest Kalwaria Zebrzydowska, gdzie ukończył Niższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów.

W 1988 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. 14 maja 1994 r., w Katedrze na Wawelu, przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego. Był wikariuszem najpierw w parafii Zesłania Ducha Świętego w Krakowie-Ruczaju, a od 1999 r. w parafii Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych.

W 2005 r. ks. Robert Chrząszcz rozpoczął pracę misyjną w Brazylii. Posługiwał m.in. wśród ubogich mieszkańców faveli w parafii św. Łucji w Archidiecezji Rio de Janeiro, gdzie wybudował parafialny kościół. Organizowane przez Padre Roberto nabożeństwa Drogi krzyżowej czy misterium Męki Pańskiej gromadziły po kilka tysięcy osób. Kapłańską posługą i zaangażowaniem zyskał szacunek tamtejszych mieszkańców, bez względu na wyznanie. Na brazylijskiej ziemi szerzył kult Matki Bożej Kalwaryjskiej, której zawdzięcza swoje kapłańskie powołanie. Od 2014 r. ks. Robert Chrząszcz był wikariuszem biskupim w Archidiecezji Rio de Janeiro oraz pełnił funkcję odpowiedzialnego za służbę liturgiczną.

11 listopada 2020 r. papież Franciszek powołał go na biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej. 6 lutego 2021 r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie na Białych Morzach przyjął sakrę. Konsekratorem był abp Marek Jędraszewski.

o. dr Wit Chlondowski OFM

Franciszkanin, dogmatyk, zaangażowany w Szkoły Ewangelizacji oraz tematy styku wiary i psychologii.

Ks. Krzysztof Czerwionka CR

Dyrektor Biura Krajowego SESA Polska od roku 2010. Prezbiter w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego (święcenia: 1987 r.). Dyrektor Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia” (od 1989r.). Założyciel i pasterz Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”; dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Marka. Członek Zespołu ds. Nowe Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski i Papieski Misjonarz Miłosierdzia.

O. Jacek Dubel CSsR

Członek Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). Misjonarz i rekolekcjonista, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Alpha Polska, Koordynator Ogólnopolskiego Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych, Członek Zespołu ds Nowej Ewangelizacji KEP oraz Krajowej Służby Komunii CHARIS.

Marek Aureliusz Filar

Mąż Małgorzaty, ojciec czwórki dzieci. Założyciel i współodpowiedzialny od ponad 35 lat za ewangelizacyjną wspólnotę „Radość Paschalna” z Gdyni.

Iga i Konrad Grzybowscy

Szczęśliwi małżonkowie, rodzice czwórki dzieci (Józia, Tereski, Tadzia, i Gucia). Od wielu lat posługują dla młodzieży, narzeczonych, małżeństw i rodziców. Założyciele fundacji „Ster na Miłość”. Iga jest pedagogiem, profilaktykiem i certyfikowanym terapeutą par. Konrad z wykształcenia jest inżynierem produkcji i profilaktykiem oraz terapeutą w trakcie certyfikacji. Ich najważniejsze przesłanie posługi to: Bóg jest dobry!

Ks. Artur Mularz

Od 2007 roku prezbiter diecezji Tarnowskiej, w 2019 roku mianowany na stanowisko dyrektora Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji, asystent kościelny SNE św. Józefa w Tarnowie, kursów Alpha oraz różnych dzieł i narzędzi ewangelizacyjnych w diecezji m.in.: Studium Parafialnej Aktywności, Program Młodzi na Progu. 

Ks. Michał Olszewski SCJ

Sercanin, rekolekcjonista i ewangelizator, wcześniej też egzorcysta, dyrektor Grupy Medialnej Profeto, Misjonarz Miłosierdzia. Prowadzi popularnego bloga z komentarzami liturgicznymi na każdy dzień: slowopana.com. Autor wielu książek ewangelizacyjnych.

Ks. Eugeniusz Ploch

Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1996 roku w Opolu, jest proboszczem w Parafii pw. Ducha Świętego w Winowie (diecezja opolska). Zaangażowany w posługę wspólnotom Odnowy w Duchu Świętym swojej diecezji; koordynator Diecezjalnego zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, organizator „Remontu Małżeńskiego”. Codziennie dzieli się w Internecie swoją „Minutką ze Słowem”.

Ks. Krzysztof Porosło

ur. 1988, prezbiter archidiecezji krakowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 2013 r. W 2019 r. uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej po studiach odbytych na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Od 2019 r. wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Salezjańskiego Instytutu Teologicznego w Krakowie, Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii w Krakowie, Studium Dominicanum w Warszawie. Od 2020 r. centralny duszpasterz akademicki archidiecezji krakowskiej przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski oraz Delegat Narodowy do prac w Europejskim Komitecie Duszpasterzy Akademickich. 

Rekolekcjonista, pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans (mf.org.pl), popularyzator liturgii. Autor i redaktor ponad 30 książek naukowych i popularnonaukowych. Publikował m.in. na łamach Gościa Niedzielnego, Niedzieli, W drodze, Pastores czy Listu. Jego homilii, rekolekcji i wykładów można posłuchać na stronie www.baptysterium.pl

Ks. Artur Potrapeluk

Prezbiter diec. lubelskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 2013 roku. Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, W-ce Koordynator Krajowej Służby Komunii CHARIS, Prezes Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica, twórca katolickich social media agappe.pl.

Ks. dr Artur Sepioło

ur. 17.01.1966 r. w Kuźni Raciborskiej, święcenia kapłańskie przyjął 15.06.1991 r. w Opolu. Był wikariuszem w Zabrzu-Zaborzu i w Bytomiu, a w latach 2006-12 proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Gliwicach. Obecne jest moderatorem Referatu ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej, koordynatorem Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej, pozostając jednocześnie duszpasterzem Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji gliwickiej.

Sekretarz Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski.

Zbigniew Słup

Członek międzynarodowej Wspólnoty Chemin Neuf od 2000 r.

W latach 2004-2014 Odpowiedzialny za Wspólnotę w Polsce. Obecnie odpowiedzialny za misję Siloe. Członek Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji od 2011 r. Członek Krajowej Służby Komunii CHARIS. Żonaty z Lucyną, ojciec syna Pawła.

Ks. Piotr Spyra

kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej, doktor teologii, rekolekcjonista, autor podręczników formacyjnych i wicemoderator generalny wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego i Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji, koordynuje V edycję OSE. Jego pasją jest muzyka – ukończył studia na kierunku jazz i muzyka estradowa.

Antoni Tompolski

Spotkał Zmartwychwstałego na rekolekcjach oazowych w 1979 roku. Współpracuje od tamtego czasu z Ruchem Agape (w Polsce Mt28). Lider Alpha, dyrektor Biura Alpha Polska, a obecnie prezes Stowarzyszenia Alpha. Jest również założycielem i liderem ewangelizacyjnej wspólnoty – Góra Oliwna u Księży Misjonarzy w Krakowie. Jest też pierwszym koordynatorem służby CHARIS w Polsce, a obecnie również powołany do Komisji Jedności CHARIS International. W Zespole Nowej Ewangelizacji od 2016 roku.

Iwona Zielonka

Doktor teologii, biblista, mariolog, specjalista nauk o rodzinie i Public Relations. Od 1993 r. zaangażowana w ewangelizację. Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej, założyciel i Dyrektor SNE Diecezji Płockiej oraz formacji świętość w zwyczajności. Przewodnicząca Komisji Teologicznej i prezes Fundacji Porta Fidei.

s. Judyta Urszula Żołna

Córka M.B. Bolesnej – serafitka, mgr pielęgniarstwa, specjalista opieki długoterminowej. Ewangelizacja przy łóżku chorego ( szpital, hospicjum dziecięce). Przygotowanie do sakramentów świętych (chrztu, sakramentu pokuty, komunii świętej, sakramentu chorych), towarzyszenie w umieraniu, wsparcie duchowe rodziny i osób zagubionych.

Wesprzyj dzieło Nowej Ewangelizacji

Jeśli chcesz wesprzeć dzieła Nowej Ewangelizacji, wpłać dowolną kwotę na rachunek bankowy:
Fundacja Porta Fidei
ul. Ks. P. Skargi 2, 05-075 Warszawa

62 1140 1850 0000 2308 6900 1001

W skali Kościoła powszechnego sprawami misji i Kościoła na terenach misyjnych zajmuje się Dykasteria ds. Ewangelizacji, na której czele stoi sam papież.

Jedna z jej dwóch sekcji (którą kieruje proprefekt kard. Luis Tagle z Filipin), zajmuje się tzw. pierwszą ewangelizacją i nowymi Kościołami lokalnymi. Druga sekcja zajmuje się tzw. nową ewangelizacją (kieruje nią proprefekt abp Rino Fisichella z Włoch).

Dykasteria powstała z połączenia istniejącej od 1622 roku Kongregacji Rozkrzewiania Wiary (od lat 60. XX wieku zwanej Kongregacją ds. Ewangelizacji Narodów) oraz powołanej przez Benedykta XVI w październiku 2010 roku Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji motu proprio „Ubicumque et semper”. Zmiany dokonał Papież Franciszek na Dykasterię ds. Ewangelizacji. Dlaczego dokonano tego połączenia? Ponieważ – jak uczy papież Franciszek – misja Kościoła jest jedna.