Serdecznie zapraszamy w imieniu Biura Krajowego Szkoły Nowej Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA Polska) do udziału w wyjątkowym wydarzeniu – Seminarium teoretyczno-praktycznym “Logos”, które poprowadzi Jose Prado Flores z Meksyku. Zajęcia odbędą się online.

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do księży, katechetów i świeckich liderów, którzy chcą podnieść jakość swojego nauczania i przepowiadania Słowa Bożego. Każdy uczestnik seminarium nauczy się, jak przygotować i wygłosić nauczanie tematyczne lub homilię dla swojej wspólnoty, grupy modlitewnej czy wiernych w parafii.

Seminarium poprowadzą Jose H. Prado Flores – twórca międzynarodowego programu SESA, Angel Robles Topete z Biura Międzynarodowego SESA, a także Ekipa Biura Krajowego SESA Polska.

Podczas zajęć, oprócz przyswojenia teorii, uczestnik będzie miał możliwość przygotowania własnego wystąpienia oraz skonsultowania jego treści z ewangelizatorami-praktykami, którzy głosili Słowo Boże w blisko 60 krajach świata.

Seminarium odbędzie się w terminie 20-21 czerwca.
Każdego dnia w godz.: 15:00- 19:00 – SESJA I i w godz.: 20:30-22:30 – SESJA II.

Termin zakończenia zapisów mija do 15 czerwca. 

Więcej informacji i zapisy: BIURO.SESA@NOWAEWANGELIZACJA.EU