Kierujemy serdeczne zaproszenie do wszystkich Sióstr Zakonnych, do wzięcia udziału w Ogólnopolskich Rekolekcjach, które poprowadzi Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji pod przewodnictwem abp. Grzegorza Rysia.

Rekolekcje odbędą się pod hasłem – Przymierze, a droga serca.

Termin: 30.01.2020. (godz. 17.00 – rozpoczęcie) – 2.02.2020 (godz. 14.30 – zakończenie)

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach k. Warszawy

Ofiara: 250 zł

Przy zgłoszeniu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • zgromadzenie
  • adres mailowy
  • telefon do kontaktu

Zapisy (drogą mailową), prosimy kierować na adres: rekew2020@gmail.com