Zapraszamy liderów na warsztaty Kościół Świadomy Celu

0
1791

Aktywne warsztaty przedstawiające w praktyczny sposób wypróbowany w wielu krajach na świecie skuteczny model budowania WSPÓLNOT I PARAFII EWANGELIZACYJNYCH. Szkolenie stanowi praktyczny przewodnik ukazujący jak rozwijać dynamiczne wspólnoty i parafie zdolne do realnego wzrostu duchowego każdego członka i skutecznej ewangelizacji.

Gdzie, kiedy i dla kogo?

Data i forma: Dwa dwudniowe zjazdy wypełnione praktycznymi konferencjami, pracą warsztatową w grupach oraz unikalną okazją wymiany doświadczeń w gronie liderów nowej ewangelizacji:

Zjazd I:
25-26.02.2022
(piątek 9:00 – sobota 20:00)
Moduł I: Owocny model i wizja wspólnoty/parafii
Moduł II: Ukierunkowanie na skuteczną ewangelizację
Zjazd II:
27-28.05.2022
(piątek 9:00 – sobota 20:00)*
Moduł III: Skuteczny proces formacji uczniów
Moduł IV: Małe grupy biblijne i uzdolnianie członków do służby

* W przypadku pogorszenia się sytuacji pandemicznej poszczególne zjazdy mogą zostać zastąpione kilkoma spotkaniami online (wtorek: 18:00-21:30), co będzie się wiązało ze zwrotem części kosztów.

Dla kogo: Warsztaty przeznaczone są wyłącznie dla proboszczów parafii lub duszpasterzy wspólnot wraz z liderami świeckimi* (lub zespołami duszpasterskimi np.: rad parafialnych) oraz zespołów liderów* wspólnot.

* Przez lidera rozumiemy osobę, która ma wpływ na działania, wizję i kierunek danej wspólnoty / parafii (główni liderzy, członkowie zespołu liderów, liderzy głównych służb i posług)

Miejsce: Ośrodek rekolekcyjny w Porszewicach (uroczyskoporszewice.pl), przy czym organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca na inne w centralnej części Polski.

Cena: 400-660 zł / os. w zależności od opcji zakwaterowania (cena pokrywa udział w obydwu zjazdach, zakwaterowanie (od piątku rana do soboty wieczora*) i nocleg z pełnym wyżywieniem (od obiadu w piątek do kolacji w sobotę), podręcznik uczestnika, książkę Kościół Świadomy Celu)

* Osoby chcące przyjechać w czwartek lub pozostać do niedzieli (dodatkowe noclegi) proszone są, poza zgłoszeniem poprzez formularz konferencji, równocześnie o bezpośredni kontakt z ośrodkiem rekolekcyjnym w celu potwierdzenia dodatkowych noclegów.

Cel i wizja warsztatów

Wizja: Kościół Świadomy Celu to praktyczny model pastoralnego działania wspólnot i parafii ukierunkowanych na realny, systematyczny rozwój duchowy oraz owocną ewangelizację niewierzących. Celem szkolenia jest odkrycie biblijnych celów wspólnoty/parafii, aby wokół nich utworzyć skuteczny, uporządkowany proces duchowej i praktycznej formacji uczniów Jezusa i skutecznych ewangelizatorów.

Warsztaty w grupach: Kluczowym elementem szkolenia jest praca nad konkretnymi tematami w grupach (tj. w gronie liderów z danej wspólnoty / parafii). Wszystkie treści teoretyczne znajdują w czasie tych prac praktyczne odniesienie do rzeczywistości Waszej wspólnoty/parafii. Zasadą szkolenia jest “nauka praktycznego zastosowania”. Właśnie dlatego oczekujemy, aby z danej wspólnoty zapisało się wspólnie kilku liderów, tj. min. 2-3 oraz maks. do 5 osób (brak zapisów pojedynczych osób).

Zastosowanie we wspólnocie: Szkolenie przedstawia kompleksowy model funkcjonowania wspólnoty ewangelizacyjnej (struktura, proces, metody), który wspiera świadomy rozwój duchowy każdego pojedynczego członka wspólnoty ukierunkowany na owocną i skuteczną ewangelizację niewierzących.

Zastosowanie w parafii: Chociaż model Kościół Świadomy Celu w pierwszej kolejności opisuje strukturę i funkcjonowanie owocnej, dynamicznej wspólnoty ewangelizacyjnej to jego kluczowe elementy udaje się z powodzeniem zastosować w życiu wspólnoty parafialnej. Przykład owocnego zastosowania modelu KŚC w parafii opisał ks. Michael White w książce “Odbudowana”.

Materiały i książki pomocnicze

Podręcznik uczestnika warsztatów – każdy uczestnik otrzyma podręcznik pokrywający treści warsztatów do wypełniania w ich trakcie

Książka „Kościół Świadomy Celu”: ZAMÓW – obowiązkowa lektura do przeczytania przed warsztatami, którą otrzyma każdy uczestnik

Książka „Małe Grupy Świadomy Celu”: opcjonalna lektura pokrywająca treść modułu IV (nakład wyczerpany, planowane wznowienie w formie e-book) – do samodzielnego zamówienia

Książka „Odbudowana”: ZAMÓW – opcjonalna lektura ukazująca zastosowanie modelu Kościół Świadomy Celu do modelu katolickiej parafii – do samodzielnego zamówienia

Książka „Kształt”: ZAMÓW – opcjonalna lektura pokrywająca treść modułu IV – do samodzielnego zamówienia

Organizatorzy

Patronat: 

  1. Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji
  2. Abp Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki

Organizator: Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA pod patronatem Zespołu KEP ds. NE

Wykładowcy: o. Krzysztof Czerwionka CR, Mateusz Gromek

Rekomendacje

Polecam tę pozycję proboszczom, księżom, duszpasterzom, liderom oraz członkom wspólnot i ruchów kościelnych jako niezastąpioną pomoc w kształtowaniu własnego sposobu myślenia oraz działania w budowaniu zdrowych parafii i wspólnot ewangelizacyjnych, które z radością i pasją formują się na uczniów-misjonarzy Jezusa ku coraz bardziej owocnemu zaangażowaniu w dzieło nowej ewangelizacji.

o Krzysztof Czerwionka CR – Pasterz Wspólnoty „Galilea”

Kościół ma cel! Poza sobą! I spoza siebie! To Pan wyznacza mu cel i nadaje sens: odwiecznie i w każdej, konkretnej chwili: teraz! Potrzebujemy rozeznania, uświadomienia, posłuszeństwa, otwartości na łaskę i wierności – My, razem. Jako Kościół!

abp Grzegorz Ryś

Zapisy

Warunki zapisu: Warunkiem zapisu jest zgłoszenie 3-5 liderów z danej wspólnoty (brak możliwości zapisu większej liczby osób z racji ograniczonej liczby miejsc w ośrodku), parafii lub ruchu (wyjątek dla proboszczów, których zachęcamy, aby zgłosili się przynajmniej z drugim duszpasterzem lub świeckim współpracownikiem).

Zadatek

Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja udziału w całości kursu i zapłata bezzwrotnego zadatku 250 zł na konto: Wspólnota GALILEA, 95 1600 1013 1844 2277 2000 0001 (tytuł: KŚC_imię i nazwisko). Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (w tym wpłata zadatku).

Informacje

Dodatkowe informacje można otrzymać pisząc na adres: KSC@galilea.pl