W piątek w Krakowie zakończył się III moduł Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów. Przez 6 dni uczestnicy zastanawiali się nad profilem duchowości ewangelizatora, uczestnicząc w wykładach i zajęciach warsztatowych.

Obok stałych wykładowców OSE gośćmi tego modułu byli Jose H. Prado Flores – twórca Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja oraz Angela Chineze – dyrektor krajowy SESA w Brazylii. Mówiąc o duchowości ewangelizatorów zwracali szczególną uwagę na osobiste spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym i doświadczenie zbawienia, które On przynosi. Ewangelizator to uczeń-misjonarz, który zanim wyruszy z misją przepowiadania Słowa, najpierw sam pozwala się Jezusowi formować, poprzez życie Ewangelią. Ewangelizator i Ewangelia są nierozdzielni.

W czwartkowe popołudnie uczestnicy OSE wyszli na ulice i rynki Krakowa, a także do więzienia, poprawczaka dla dziewcząt, szpitali oraz przytuliska dla kobiet. Dzieląc się świadectwami z tego czasu mówili o doświadczeniu działania Boga, który posługiwał się nimi, by ludzie, którym służyli mogli powrócić do Niego.

IV ostatni moduł tej edycji OSE odbędzie się jesienią tego roku.