Z Jezusem nad jeziorem Białym

0
1814
Z Jezusem nad jeziorem Białym

Od 17 do 20 lipca trwała ewangelizacja nad jeziorem Białym k/Włodawy. Hasłem tegorocznej akcji ewangelizacyjnej były słowa: „Bóg jest miłością”, które ewangelizatorzy mieli wypisane na swoich podkoszulkach. Zanim rozpoczęło się bezpośrednie głoszenie Jezusa ewangelizatorzy uczestniczyli w warsztatach ewangelizacyjnych, które prowadzili ks. Tomasz Bieliński ze Wspólnotą Jednego Ducha oraz ks. Mateusz Czubak – diecezjalny koordynator ds. nowej ewangelizacji. Podczas warsztatów można było usłyszeć wiele praktycznych wskazówek, jak dzielić się swoim doświadczeniem wiary z innymi, na jakich treściach należy się skupić i jak przez nie przeprowadzić osobę ewangelizowaną, a także poznać rolę świadectwa w ewangelizacji i sposób budowania go tak, by było zrozumiałe dla słuchaczy. W programie warsztatów centralne miejsce zajmowała Eucharystia. Był też czas na medytację słowa Bożego, modlitwę i spowiedź.

Od samego początku w przygotowania do ewangelizacji zaangażowane były Siostry Nazaretanki, parafia Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie na czele z proboszczem ks. kan. Stanisławem Dadasem oraz Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Siedlcach.

W ewangelizacji w Okunince wzięło udział ponad 100 osób z diecezji siedleckiej, sandomierskiej, łowickiej, toruńskiej, archidiecezji warszawskiej i lubelskiej. Wśród nich byli księża, diakoni, klerycy, siostry zakonne oraz wierni świeccy. Ich motywacje wzięcia udziału w ewangelizacji były różne, ale wspólną cechą było ogromne pragnienie opowiadania o miłości Pana Boga. – Przyjechałem tutaj, bo sam wcześniej zostałem zewangelizowany. Jestem przekonany, że bez ewangelizacji Kościół umiera. Cieszę się, że w Okunince mogłem doświadczyć żywego Kościoła i dzielić się wiarą z innymi – wyznał kleryk Michał Zasowski z Sandomierza.

Ważnym narzędziem w ewangelizacji obok głoszenia osobistego świadectwa wiary w zmartwychwstałego Pana były uśmiech, taniec, muzyka i śpiew. Dlatego ewangelizatorów wspierały zespoły ewangelizacyjne „Full Power Spirit” z Białej Podlaskiej, „Porozumienie” z Parczewa, „Wschód” oraz „NGE Dobry Skład”, którego duchowym opiekunem jest ks. Sławomir Arseniuk.

Co mówią ewangelizatorzy po ewangelizacji? – Doświadczyłam, że tam, gdzie nie chciałam iść, tam najbardziej działał Duch Święty. I w napotkanych osobach mogłam zobaczyć oblicze Jezusa – wyznała Anna z Warszawy. – Wystarczył prosty uśmiech, by nawiązać kontakt z drugim człowiekiem. Do ewangelizacji przydał nam się również karton z napisem: „Jeśli chcesz, mogę się za ciebie pomodlić”. Tak zwyczajnie zachęcaliśmy ludzi do rozmowy – dodała Marta z Lidzbarka. – Zobaczyłam, że nasze pojawienie się na plaży budziło u niektórych plażowiczów nie tylko ciekawość, ale podziw i pragnienie zmiany swojego życia – powiedziała s. Jana, Nazaretanka. – W rozmowie z jedną dziewczyną podzieliłam się doświadczeniem krzyża w moim życiu. Początkowo nie chciałam o tym mówić, ale poczułam wyraźnie przynaglenie, by zaświadczyć o mocy Boga w moim cierpieniu. Okazało się, że moja rozmówczyni przeżywa aktualnie podobną historię do mojej – wyznała Joanna z Działdowa. – Zobaczyłam w drugim człowieku Jezusa odrzuconego, osądzonego i wzgardzonego – dodała siostra Judyta, Nazaretanka.

Ewangelizację nad jeziorem Białym zakończyła Eucharystia, w której udział wzięło wiele zewangelizowanych osób. Podczas podsumowania ewangelizatorzy zapewniali, że przyjadą do Okuninki za rok, zachęcając do udziału w tej inicjatywie także swoich kolegów i koleżanki ze wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich.

ks. Mateusz Czubak