Zachęcamy do udziału w wielkopostnych rekolekcjach internetowych z o. Michałem Leganem OSPPE i ks. Michałem Olszewskim SCJ.

Zapraszamy do rekolekcyjnej drogi, którą przejdziemy z mężczyznami starego testamentu… czas modlitwy, czas pytań… prowadzących do Zmartwychwstania.

Zapraszamy w każdy poniedziałek i czwartek.