Gorąco polecamy wyjątkową pomoc w przeżywaniu czasu, który jest darem Boga. Kalendarz “Czasy Święte” zrodził się z głębokiego umiłowania Słowa Bożego, a także kultury judaistycznej, która swój szczyt i pełnię osiągnęła w Jezusie Chrystusie. Kalendarz pomoże każdemu, kto z niego korzysta, oprzeć przeżywanie zbliżającego się roku na zbawczych wydarzeniach opisanych w Biblii.

Autorzy piszą o nim w ten sposób:

Jako Europejczycy jesteśmy przyzwyczajeni do rytmu wyznaczanego przez kalendarz gregoriański, w nim funkcjonujemy od urodzenia. Kalendarz Czasy Święte, który przygotowaliśmy dla Was, jest zaproszeniem do odkrycia innego porządku czasu i liczenia dni według Bożej rachuby. Kalendarz ten powstał po to, aby przybliżyć chrześcijanom żydowskie korzenie wiary i ukazać Boży plan zbawienia zapisany w świętach i przepisach nadanych przez Pana na długo wcześniej, nim stopy Zbawiciela zaczęły stąpać po Ziemi. Karty kalendarza opowiadają o świętach biblijnych i wspominają wydarzenia opisane w Starym Testamencie, których poznanie stanowi klucz dla głębszego i pełniejszego zrozumienia Bożej koncepcji zbawienia dokonanego w Osobie Jezusa, Mesjasza Izraela.

ZAMÓW KALENDARZ

Bogate opisy

Na rewersie karty znajduje się krótki opis danego święta czy wydarzenia i związanych z nimi tradycji. Opis wskazuje także na Jezusa, który jest wypełnieniem zawartego w nich przesłania. Tu także wyszczególnione są fragmenty Pisma Świętego dotyczące wspominanych wydarzeń, Bożych zaleceń co do ich celebracji, a także te, w których czytamy, w jaki sposób realizuje się ich najgłębszy sens w Osobie Mesjasza.

Inspirujące grafiki

Awersy kart zdobią fotorealistyczne grafiki, przedstawiające bogatą symbolikę żydowską. Kody QR, w których zaszyte są fragmenty Nowego Testamentu, ukazują rozumienie tejże symboliki w świetle Bożego planu zbawienia.

Będziemy szczęśliwi, jeśli ten kalendarz stanie się dla Was inspiracją, a najbliższy rok – fascynującą przygodą w odkrywaniu Bożej koncepcji zbawienia, ukrytej w biblijnym przesłaniu.

Ania i Jurek Ordutowscy – autorzy kalendarza

UWAGA TECHNICZNA: Do „pracy” z kalendarzem niezbędny będzie smartfon z aplikacją do czytania kodów QR. Kody QR zawierają bądź to link odsyłający do platformy wbiblii.pl z danym fragmentem Pisma Świętego, bądź też sam tekst Słowa Bożego, który wyświetla się bezpośrednio na ekranie telefonu.

Publikacja polecana przez:

Głos na pustyni

TJCII Polska

Pastor Kazimierz Barczuk, Misja Poślij Mnie

 

WPROWADZENIE

Naucz nas liczyć dni nasze, Panie, abyśmy osiągnęli mądrość serca. [Ps 90,12]

Kalendarz hebrajski liczy dni od stworzenia świata. Łączy w sobie porządek czasu wyznaczanego przez Słońce (cykl roczny) z tym wyznaczanym przez Księżyc (cykl miesięczny). Każdy dzień zaczyna się zgodnie z biblijną rachubą – o zachodzie słońca.

I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy. [Rdz 1,5b]

Rytm życia wyznacza Szabat, który nie wynika ani ze Słońca, ani Księżyca, ale jest porządkiem, jaki nadał Bóg stwarzając Świat. Jest kulminacją życia, odpocznieniem, zwróceniem się ku tajemnicy stworzenia, jak i ku wieczności. Jest on pierwotny wobec innych świąt, ustanowiony daleko wcześniej nim Boże Prawo zostało nadane Izraelowi.

A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. [Rdz 2,2-3]

Roczny cykl życia religijnego wyznacza siedem świąt nadanych przez Boga, o których czytamy w 23. rozdziale Księgi Kapłańskiej, a są to święta wiosenne: Pascha, Święto Przaśników, Święto Pierwocin i Szawuot oraz święta jesienne: Rosz Haszana (Święto Trąbienia), Jom Kippur oraz Sukkot. W Izraelu obchodzone są także święta, które nie są ustanowione w sposób bezpośredni przez Boga, ale stanowią upamiętnienie wydarzeń związanych z historią narodu żydowskiego, a są to Chanuka i Purim. W roku żydowskim kilkukrotnie obchodzony jest Nowy Rok! Ten liturgiczny, związany z cyklem świąt, rozpoczyna się w miesiącu Nissan.

Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! [Wj 12,2]

Ten cywilny, który odlicza lata od stworzenia Adama i Ewy, rozpoczyna się w miesiącu Tiszri. To właśnie wtedy przeskakuje kolejna cyferka w kalendarzu.

ZAMÓW KALENDARZ