Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata, nie wolno ci spocząć – brzmi motto Wolontariatu Misyjnego Salvator, wspólnoty młodych ludzi skupionych przy zgromadzeniu salwatorianów. Ich głównym założeniem jest życie autentyczną wiarą w Jezusa Chrystusa, realizowane przez pomoc potrzebującym na misjach w krajach Europy i świata. Członkinią wspólnoty była Helena Kmieć, polska misjonarka zamordowana w Boliwii 24 stycznia.

Wolontariat salwatorianów skupia młodych ludzi, którzy pragną autentycznie i świadomie przeżywać swoją wiarę oraz dzielić się nią z innymi, poprzez własny udział w misyjnym dziele Kościoła.

Członkowie zgromadzenia starają się realizować ideę o. Franciszka Jordana (założyciela salwatorianów), poprzez dzielenie się żywą wiarą z tymi, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, przygotowanie do pracy na misjach, kształtowanie poczucia odpowiedzialności każdego chrześcijanina za powszechne dzieło misji Kościoła, animację misyjną oraz zaangażowanie na rzecz misji w kraju.

Formacja przygotowuje wolontariuszy do krótszych lub dłuższych wyjazdów na placówki misyjne w Europie (Białoruś, Ukraina, Albania) i poza jej granicami (Ziemia Święta, kraje afrykańskie), gdzie posłani mają szansę sprawdzić się w misyjnych realiach. Wyjazdy najczęściej odbywają się w wakacje, ponieważ większą część wspólnoty stanowią studenci. Najkrótsze misje trwają dwa tygodnie lub miesiąc. Podróże pozaeuropejskie (np. do Palestyny czy Afryki), obejmują 3 miesiące. Niektórzy wolontariusze wyjeżdżają na pół roku lub rok. Dalekie wyjazdy są rzadsze ze względu na koszty podróży.

Świecki misjonarz traktuje swój wyjazd jako realizację powołania. Wyjazd na wolontariat nie jest jednak warunkiem przynależności do wspólnoty. Niektórzy działają na rzecz misji na terenie Polski np. poprzez organizowanie parafialnych zbiórek pieniężnych.

Założony przez salwatorianów wolontariat misyjny prowadzi w ramach swojej działalności roczne przygotowanie do posługi misyjnej, z którego skorzystało dotąd około stu osób. W ramach formacji prowadzane są liczne ogólnopolskie i regionalne spotkania przygotowawcze, podczas których misjonarze zapoznają się z kulturą krajów, do których zamierzają wyjechać.

Główna siedziba Wolontariatu Misyjnego „Salvator” – Centrum Formacji Duchowej, znajduje się w Trzebini, ale wspólnota działa na terenie całej Polski. W sześciu głównych regionach: w Elblągu, Lublinie, Warszawie, Krakowie, Mikołowie i Wrocławiu, trzy razy w roku odbywają się spotkania formacyjne wolontariuszy.

Jednym z obowiązków członków wspólnoty jest codzienna modlitwa za ofiarodawców, misje i misjonarzy, o godzinie 22:00, tzw. „Dziesiątek o dziesiątej”.

Wolontariat Misyjny „Salvator” został założony w 2010 r. przy Salwatoriańskim Referacie Misyjnym.

Duszpasterze wolontariatu Salvator wzywają do modlitwy zamordowaną misjonarkę i jej najbliższych.

„Niech Dobry Bóg będzie dla Helenki nagrodą, a dla nas wszystkich pocieszeniem. Życie naszej Wolontariuszki i Przyjaciółki było, jest i będzie inspiracją do świadczenia o Bogu i oddawaniu Mu się bez reszty. Przykład Helenki pokazuje, że prawdziwie święci ludzie żyją bardzo blisko nas” – napisali misjonarze na swojej witrynie internetowej.

Helena Kmieć do Boliwii wyruszyła 8 stycznia. Razem z drugą misjonarką, Anitą Szuwald, rozpoczęła posługę w ochronce prowadzonej przez Siostry Służebniczki Dębnickie w miejscowości Cochabamba. Podczas wtorkowego napadu placówkę kobieta została śmiertelnie raniona nożem.

ar / Warszawa

Źródło: ekai.pl