Wielkanoc to święto usuwania kamieni. Bóg usuwa najtwardsze kamienie, o które rozbijają się nadzieje i oczekiwania: śmierć, grzech, lęk, światowość. Ludzkie dzieje nie kończą się na kamieniu nagrobnym, ponieważ dzisiaj odkrywamy „żywy kamień” – Jezusa zmartwychwstałego. (pp. Franciszek)

Wszystkim ewangelizatorom życzymy, by spotkanie ze Zmartwychwstałym wniosło światło i ufność w Wasze życie. 

Z modlitwą

Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji