W niedzielę 14 października 2018 r., rozpoczynamy III. moduł III edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów (OSE) w Krakowie.

Informacje organizacyjne:
Rozpoczęcie: niedziela 14 X 2018 r.
Zakończenie: piątek 19 X 2018 r.
Miejsce: Domus Mater, ul. Piastów 2C; Kraków.
Proszę zabrać ze sobą: Pismo św.; leki na własne dolegliwości; księża alby i stuły koloru białego.

Temat główny modułu: Drogi doświadczenia Boga – duchowość Nowej Ewangelizacji.

Niedziela:
16.00 – rozpoczęcie przyjmowania gości/uczestników OSE
18.00 – kolacja
19.00 – modlitwa uwielbienia
19.15 – wprowadzenie w moduł II.
20.00 – wykład I. ks. Jan Miczyński (Lublin) Temat: Duchowość Nowej Ewangelizacji.
21.20 – wykład II. ks. Michał Dąbrówka (Tarnów) Temat: Wprowadzenie biblijne w moduł „Doświadczenie Boga”.
22.00 – adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie

Poniedziałek:
07.00 – modlitwa osobista
07.30 – jutrznia
08.15 – śniadanie
09.00 – modlitwa wspólnotowa
09.15 – wykład III. Krzysztof Najdowski (Poznań) Kompas kariery ewangelizatora – człowiek żyjący w pełni cz. I
10.15 – przerwa
10.45 – wykład IV. Krzysztof Najdowski (Poznań) Kompas kariery ewangelizatora – człowiek żyjący w pełni cz. II
11.45 – przerwa
12.15 – Eucharystia
13.30 – obiad
15.00 – modlitwa wspólnotowa
15.15 – wykład V. – Sławomir Hinc (Poznań): Socjologia w służbie ewangelizacji.
16.30 – zajęcia warsztatowe w grupach tematycznych
18.45 – kolacja
19.30 – c.d. zajęć warsztatowych
21.30 – adoracja Jezusa w NS.

Wtorek:
07.00 – modlitwa osobista
07.30 – jutrznia
08.15 – śniadanie
09.00 – modlitwa wspólnotowa
09.15 – wykład VI. ks. Krzysztof Marcjanowicz (Rzym) Temat: Doświadczenie Boga czyli współpraca z łaską.
10.15 – przerwa
10.45 – wykład VII. Mateusz Gromek (Warszawa) & o. Krzysztof Czerwionka (Stryszawa) cz. I Blok: Budując Wspólnotę świadomą celu; Temat: Wprowadzenie + siły kierujące Wspólnotą.
11.45 – przerwa
12.15 – Eucharystia
13.30 – obiad
15.30 – modlitwa wspólnotowa
15.45 – wprowadzenie i zajęcia warsztatowe – Krzysztof Najdowski (Poznań)
17.00 – przerwa
17.15 – wykład VIII Mateusz Gromek (Warszawa) & o. Krzysztof Czerwionka (Stryszawa) cz. II Blok: Budując Wspólnotę świadomą celu; Temat: Definiowanie celów Wspólnoty.
18.45 – kolacja
integracja w małych grupach
21.30 – modlitwa wieczorna kończąca dzień

Środa:
07.00 – modlitwa osobista
07.30 – jutrznia
08.15 – śniadanie
09.00 – modlitwa wspólnotowa
09.15 – wykład IX. Mateusz Gromek (Warszawa) & o. Krzysztof Czerwionka (Stryszawa) cz. III Blok: Budując Wspólnotę świadomą celu; Temat: Komunikowanie i równoważenie celów.
10.15 – przerwa
10.45 – wykład X. Mateusz Gromek (Warszawa) & o. Krzysztof Czerwionka (Stryszawa) cz. IV Blok: Budując Wspólnotę świadomą celu; Temat: 10 dróg do bycia Wspólnotą świadomą celu.
11.45 – przerwa
12.15 – Eucharystia
13.30 – obiad
15.30 – modlitwa wspólnotowa
15.45 – wykład XI. Mateusz Gromek (Warszawa) & o. Krzysztof Czerwionka (Stryszawa) cz. V Blok: Ukierunkowanie na skuteczną ewangelizację; Temat: Definiowanie grupy docelowej.
16.45 – przerwa
17.15 – wykład XII. Mateusz Gromek (Warszawa) & o. Krzysztof Czerwionka (Stryszawa) cz. VI Blok: Ukierunkowanie na skuteczną ewangelizację; Temat: Strategia ewangelizacji.
18.45 – kolacja
19.30 – Wieczór wspólnotowej radości – dzielenie się doświadczeniem posługi ewangelizacyjnej, planami swoich środowisk ewangelizacyjnych, pomysłami i propozycjami współpracy …
20.30 – adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie z wspólnotową modlitwą spontaniczną
21.30 – zakończenie modlitwy

Czwartek:
07.00 – modlitwa osobista
07.30 – Eucharystia z jutrznią
08.30 – śniadanie
09.15 – modlitwa wspólnotowa
09.30 – Wykład XIII ks. Artur Godnarski (Gubin) Doświadczenie Boga jako podstawowe doświadczenie ewangelizacji i chrześcijaństwa.
10.30 – przerwa
11.00 – Wykład XIV o. Paweł Drobot CSsR (Kraków) Duchowość Nowej Ewangelizacji – kerygmatyczna
12.00 – przerwa
12.30 – wprowadzenie w ewangelizację
13.00 – obiad
13.45 – Ewangelizacja i rozpoczęcie adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
19.30 – kolacja
20.30 – podsumowanie ewangelizacji, czas świadectw i dzielenia się doświadczeniem
21.30 – modlitwa wieczorna kończąca dzień

Piątek:
07.00 – modlitwa osobista
07.30 – Eucharystia z jutrznią
08.30 – śniadanie
09.15 – modlitwa wspólnotowa
09.30 – wykład XV. Andrzej Sionek (Lanckorona) – Doświadczenie Ruchu Światło-Życie w dziele ewangelizacji. Co Ruch wnosi w rozumienie współczesnej ewangelizacji?
10.30 – przerwa
11.00 – Wprowadzenie w tematykę spotkania i dyskusję nad materiałem filmowym.
12.45 – przerwa
13.15 – podsumowanie II. modułu OSE
14.00 – obiad

Przygotuj się do środowego wieczoru wspólnotowego
To czas dla każdego z nas, by zaprezentować swoją posługę ewangelizacyjną, by dzielić się doświadczeniem i ubogacać świadectwem zaangażowania w dzieło Nowej Ewangelizacji. Możesz przywieźć ze sobą wasze materiały, foldery, pomoce którymi chcesz się podzielić z innymi.

Z wyrazami szacunku, radością na nasze spotkanie i pozdrowieniami od całej Ekipy.

ks. Artur Godnarski
koordynator OSE