Jeśli chcesz, możesz wesprzeć wolontariuszy, którzy z różnych powodów nie są w stanie pokryć całości kosztu uczestnictwa w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji. Dlatego uruchomiliśmy specjalny Fundusz Solidarnościowy, dzięki któremu możesz wesprzeć konkretnego ewangelizatora w jego posłudze.

Możesz to zrobić, korzystając z systemu płatności

Płacę teraz z PayPal

Płacę teraz z PayU

albo wykonując przelew na konto:

Fundacja Cogito Ergo Credo, ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin (PL)

BRE bank: 68 1140 1850 0000 2301 8600 1001

z dopiskiem: Dla wolontariuszy ICE

Niektórzy wolontariusze zwracają się do naszego biura z prośbą o pomoc finansową, ponieważ nie stać ich na zapłacenie 500 zł za udział w ICE2016. Będą oni przez 2 tygodnie dzielić się Ewangelią z mieszkańcami i gośćmi Krakowa w czasie ŚDM.

Nikt z ewangelizatorów, ani członków ekipy nie pobiera wynagrodzenia za swoją posługę, jednak stworzenie dobrze funkcjonującego zaplecza logistycznego dla ewangelizatorów (kuchnia, sanitariaty, wynajem scen i sprzętu nagłośnieniowego, przygotowanie terenu kampusu) oraz zaproszenie zagranicznych gości generuje koszty, które są częściowo pokrywane z wpłat uczestników oraz z ofiar naszych Dobroczyńców.

Wielokrotnie jako ewangelizatorzy doświadczamy tego, co znaczy żyć z Bożej Opatrzności. To nie jest dla nas slogan, ale rzeczywistość, w której codziennie możemy uczyć się zaufania do Boga i Jego obietnic.

Jeśli masz możliwość podzielenia się z naszymi wolontariuszami swoją ofiarą pieniężną, będziemy bardzo wdzięczni i odwzajemnimy się modlitwą.