Weekend formacji ekumenicznej w Łodzi 24-26 maja 2019

0
1730

Wspólnota Chemin Neuf, we współpracy z Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji KEP i Polską Radą Ekumeniczną, zaprasza do Łodzi na weekend formacji ekumenicznej w dn. 24-26 maja 2019.

Opierając się na przekonaniu, że, jak mówi List do Efezjan: „przez Jezusa w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca” (Ef 2,18), chcemy wspólnie uczyć się rozpoznawać Ducha Świętego jako Ducha pojednanej różnorodności. Chcemy zastanawiać się, jak Duch Święty, pośród różnorodności naszych Kościołów, tworzy widzialną jedność Ciała Chrystusowego. Będą to dni wypełnione intelektualnymi poszukiwaniami (konferencje, panele, dyskusje), doświadczeniami duchowymi (wspólna modlitwa liturgiczna i spontaniczna, czas na modlitwę w ciszy, świadectwa) i czasem braterskim. Wierzymy, że już teraz, w relacjach między chrześcijanami, którzy nie są jeszcze w pełnej jedności, możemy coraz lepiej rozpoznawać działanie Ducha Świętego. Lęk przed innymi, często różnymi od nas, oraz nieznajomość Ducha Świętego, sprzyja budowaniu murów. Wzajemne poznanie się oraz wspólne słuchanie tego, co mówi Duch do Kościoła, pozwala z kolei na lepsze rozeznanie i podjęcie dobrych kroków ku jedności według Bożej woli.

PRELEGENCI I GOŚCIE

Wśród prelegentów sesji znajdą się wykładowcy z różnych uczelni, duchowni i świeccy różnych wyznań. Korzystamy z gościnności pasterza Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Łodzi, ks. arcybiskupa metropolity Grzegorza RYSIA oraz pasterzy Kościołów zrzeszonych w Łódzkim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej na czele z jego przewodniczącym ks. Semką KOROZĄ.

Szczególnym gościem weekendu będzie dr Jean-Daniel PLÜSS, ze Szwajcarii, pastor z Kościoła Zielonoświątkowego, Prezydent Fundacji Światowego Forum Chrześcijańskiego oraz członek European Pentecostal Charismatic Research Association.

Lista pozostałych potwierdzonych gości:

• bp Andrzej BAJEŃSKI – Kościół Chrystusowy
• ks. bp Marek IZDEBSKI – Kościół Ewangelicko-Reformowany
• dr Piotr KARAŚ – WSTS, Kościół Zielonoświątkowy
• dr hab. Marek KITA – UPJPII, Wspólnota Chemin Neuf, Kościół Rzymskokatolicki
• ks. dr Andrzej KUŹMA – ChAT, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
• ks. Michał MAKUŁA – Kościół Ewangelicko-Augsburski
• ks. dr hab. Sławomir PAWŁOWSKI SAC – Kościół Rzymskokatolicki
• ks. prof. dr hab. Andrzej PERZYŃSKI – UKSW, Kościół Rzymskokatolicki
• o. dr Adam STROJNY – Wspólnota Chemin Neuf, Kościół Rzymskokatolicki
• pastor Leszek WAKUŁA – Kościół Chrześcijan Baptystów
• dr hab. Kalina WOJCIECHOWSKA – ChAT, Kościół Ewangelicko-Augsburski

PROGRAM

PIĄTEK, 24 MAJA 2019

Kościół Ewangelicko – Reformowany, ul. Radwańska 37

18:00 Przyjęcie uczestników
19:00 Rozpoczęcie weekendu
Konferencja inauguracyjna – Abp Grzegorz RYŚ – Duch Święty – Duch pojednanej różnorodności
20:15 Wieczór modlitwy i świadectw

SOBOTA, 25 MAJA 2019

Kościół Ewangelicko – Reformowany, ul. Radwańska 37

8:30 Rozpoczęcie
Konferencja I – dr Kalina WOJCIECHOWSKA
10:30 Konferencja II – dr Jean-Daniel PLÜSS
12:15 Oficjum o jedność chrześcijan

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Stefana Żeromskiego 115

12:45 Przerwa obiadowa
14:30 Konferencja III – o. dr Adam STROJNY CCN
15:30 Świadectwo – ks. prof. Andrzej PERZYŃSKI
16:30 Dyskusja panelowa
18:30 Refleksja osobista, spotkania w małych grupach
19:30 Kolacja
20:30 Wieczór uwielbienia i świadectw
22:00 Zakończenie

NIEDZIELA, 26 MAJA 2019

Kościół Ewangelicko – Reformowany, ul. Radwańska 37

8:30 Rozpoczęcie
Konferencja I – dr Jean-Daniel PLÜSS i ks. Sławomir PAWŁOWSKI SAC – Rola Chrztu w Duchu Świętym na drodze do jedności chrześcijan
10:30 Nabożeństwo Słowa w Parafii Ewangelicko-Reformowanej
12:00 Wspólne podsumowanie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Stefana Żeromskiego 115

13:00 Przerwa obiadowa

Katedra Rzymskokatolicka, ul. Piotrkowska 265

15:00 Msza Święta, przewodniczy abp Grzegorz RYŚ, Słowo głosi bp Marek IZDEBSKI (Kościół Ewangelicko-Reformowany)
16:30 Zakończenie

PARTNERZY WYDARZENIA:

Warszawa 24/7, Głos na Pustyni, En Christo, Chefsiba, Apostolski Ruch Wiary, Gość Niedzielny, Niedziela Łódzka, Więź, Deon.pl, profeto.pl, ekumenizm.pl

Zapisy są na stronie www.ekumenizm.chemin-neuf.pl

_________________

Źródło: chemin-neuf.pl

Foto: deon.pl