Watykan: Inicjatywa 24 godziny dla Pana

0
6907

Inicjatywa: 24 godziny dla Pana

Temat: Bóg bogaty w miłosierdzie (Ef 2,4)

Czas: 13-14 marzec 2015 (piątek/sobota przed IV niedziela Wlk. Postu 2015)

Realizacja: Sakrament Pokuty wraz z Adoracją eucharystyczną (według uznania Biskupów Kościołów lokalnych)

Materiały duszpasterskie
Materiały duszpasterskie

Podczas Wielkiego Postu 2014 Papieska rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zaproponowała inicjatywę 24 godziny dla Pana. Inicjatywa ta polegała na zaproszeniu wiernych do skorzystania z Sakramentu Spowiedzi Świętej oraz z możliwości Adoracji eucharystycznej w wybranych kościołach, bez przerwy przez 24 godziny.

Nabożeństwo pokutne w Rzymie, które rozpoczynało 24 godziny dla Pana, celebrował Papież Franciszek, który następnie sam przystąpił do Spowiedzi Świętej, by potem udzielić rozgrzeszenia tym, którzy oczekiwali w kolejce do jego konfesjonału.

Inicjatywa została bardzo pozytywnie przyjęta w całym Kościele i wielu Księży oraz Biskupów prosiło o jej powtórzenie.

Ojciec Święty przychylił się do tych próśb i polecił, aby co roku z piątku na sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego Postu była realizowana w całym Kościele inicjatywa 24 godziny dla Pana. W związku z tym Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji ogłosiła, iż w dniach 13-14 marca 2015 zostanie przeprowadzona inicjatywa 24 godziny dla Pana. Jako temat zostały wybrane słowa z Listu do Efezjan: Bóg bogaty w miłosierdzie (Ef 2,4). Papież Franciszek rozpocznie celebrację pokutną w Bazylice św. Piotra, a następnie przez 24 godziny w wybranych kościołach będzie można skorzystać z Sakramentu Pojednania oraz adorować Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. W Kościołach lokalnych Biskupi i Księża proszeni są o włączenie się do tej inicjatywy w jedności z Ojcem Świętym w sposób, który uznają za najbardziej odpowiedni.