Warszawa: W przyszłym tygodniu obradować będzie Konferencja Episkopatu

0
1193

13 i 14 marca zbierze się Warszawie 357. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu, które – jak podkreśla bp Wojciech Polak, sekretarz generalny KEP, będzie bardzo pracowite. Złożą się nań trzy główne wątki tematyczne. Pierwszy to blok duszpasterski, drugi związany jest z obecnością Kościoła w świecie współczesnym, dokumentem społecznym i sprawami finansowymi Kościoła oraz trzeci na temat dokumentów prawnych i wewnętrznych spraw Konferencji Episkopatu.

Pierwszym i zasadniczym blokiem tematycznym obrad będą sprawy duszpasterskie, rozpatrywane w trzech wymiarach: ogłoszonym przez Stolicę Apostolską Rokiem Wiary, wezwaniem do nowej ewangelizacji oraz z przygotowywaniem programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejne 3 lata. Program ten ma poprzedzić i pomóc dobrze przeżyć 1050. rocznicę chrztu Polski, która wypada w 2016 r.

Kwestie nowej ewangelizacji będzie referować bp Grzegorz Ryś stojący na czele Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, a związane z programem duszpasterskim abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji KEP ds. Duszpasterstwa.

Drugi blok obrad – jak informuje sekretarz Episkopatu – dotyczyć będzie obecności Kościoła w świecie współczesnym. Złoży się nań najpierw dyskusja związana z zatwierdzeniem ostatecznej wersji dokumentu społecznego Konferencji Episkopatu. Dokument przygotowywany został przez bp Józefa Kupnego, stojącego na czele Rady ds. Społecznych KEP. W ostatnim okresie były prowadzone szerokie konsultacje i intensywne prace redakcyjne związane z tym dokumentem.

W ramach tego samego bloku będzie też mowa o zapowiadanych ustawach regulujących kwestie bioetyczne. „Stanowisko Kościoła w tej kwestii musi być jasne i jednoznacznie ukierunkowane na te ustawy, jakie zostaną zgłoszone w Sejmie” – dodaje biskup. Tematykę bioetyczną referować będzie abp Henryk Hoser, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP.

Biskupi – w tym samym bloku – przedyskutują kwestie związane z finansami Kościoła i jego materialnym zapleczem. Tematykę tę zaprezentują kard. Kazimierz Nycz stojący na czele Rady Ekonomicznej KEP, abp Wiktor Skworc, Przewodniczący Zespołu ekspertów do spraw finansów przy Kościelnej Komisji Konkordatowej oraz abp Stanisław Budzik, Przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej. Dyskusja dotyczyć będzie także rozmów z rządem i kwestii ewentualnego przekształcenia Funduszu Kościelnego.

Wiele miejsca zajmą sprawy związane z działaniem Konferencji Episkopatu, w tym m. in. kwestie prawne. Zatwierdzone zostaną dwa dokumenty. Pierwszy dotyczący wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią oraz drugi dotyczący zasad postępowania w sprawie apostazji dokonanej formalnym aktem wystąpienia z Kościoła. Chodzi tu o nowelizacje dokumentów, które wcześniej zostały już przyjęte. W przypadku pierwszego z wymienionych dokumentów, nowelizacja jest związana z listem okólnym z ub. r. kard. Williama Nevady, przewodniczącego Kongregacji ds. Nauki Wiary, skierowanym do wszystkich Konferencji Biskupich.

W wiosennych zebraniach Konferencji Episkopatu Polski tradycyjnie już uczestniczą delegaci innych Konferencji Biskupich z Europy. W tym roku będzie ich co najmniej piętnastu. Zagraniczni biskupi aktywnie włączą się w tematykę obrad, prezentując rozwiązania przyjęte w ich krajach, a dotyczące tematyki dyskutowanej podczas zebrania plenarnego. Tak więc na temat realizacji wezwania do nowej ewangelizacji i przygotowań do Roku Wiary mówić będzie przedstawiciel biskupów włoskich, o kwestiami ustawodawstwa bioetycznego w Niemczech przedstawiciel biskupów niemieckich, o rozwiązaniach w zakresie finansowania Kościoła delegat biskupów węgierskich, a kwestie społeczne omówi przedstawiciel Hiszpanii.

Biskupi uczestniczący w zebraniu wezmą udział w uroczystej Mszy św. z okazji 150. rocznicy rozpoczęcia posługi św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, jaka odbędzie się w archikatedrze św. Jana w Warszawie, 13 marca wieczorem.

________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl