Warszawa: Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji rozpoczęła działalność

0
1382

W Warszawie zainaugurowała dziś swą działalność Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji przy Papieskim Wydziale Teologicznym – Sekcji św. Jana Chrzciciela. W ciągu dziesięciu spotkań do czerwca 2013 roku przyszli liderzy będą przygotowywać się do prowadzenia grup ewangelizacyjnych w parafiach. Do rocznego programu szkoleń zakwalifikowano 156 osób – są to głownie świeccy.

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji powstała z inicjatywy kard. Kazimierza Nycza. Program rocznego szkolenia opracowano na Papieskim Wydziale Teologicznym Sekcji św. Jana Chrzciciela. Rozpisany jest na 10 spotkań – każde w sobotę. Zajęcia zaczynać się będą od wykładu (m.in. o roli lidera, metodach ewangelizacyjnych, komunikacji interpersonalnej, pracy z zespołem parafialnym), następnie sprawowana będzie Msza św. i modlitwa ewangelizacyjna, a po południu odbędą się warsztaty.

– Naszym celem jest przygotowanie ludzi do prowadzenia małych wspólnot w parafii i do głoszenia Ewangelii nowymi metodami – mówi ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor PWT Sekcji św. Jana Chrzciciela. – Lider nowej ewangelizacji powinien opowiadać o Bogu nie “z drugiej ręki”, bo się tego nauczył, ale z doświadczenia duchowego. I to jest podstawa, ale również chcemy “doposażyć” świadków wiary w umiejętność prowadzenia zespołu ludzi – podkreśla warszawski duchowny.

Szkolenie rozpoczęło 156 osób – głównie świeckich i wywodzących się z różnych ruchów i wspólnot działających w Kościele. Maja on 18 do 70 lat. Towarzyszy im czterech księży, są także klerycy oraz siostry zakonne.

Świeccy powinni przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza. – Chodzi o to, że lider będzie pomagał w swojej parafii, współpracując z proboszczem – tłumaczy ks. prof. Pawlina. – W parafiach jest wiele osób zaangażowanych i pragnących poświęcić swój czas, zapał i siły dla dobra wspólnoty, brakuje im jednak znajomości mechanizmów i technik prowadzenia grup, zespołów kilkuosobowych. Tu mogą nabyć takie umiejętności – dodaje.

Zdaniem ks. Pawliny, jest to szczególnie ważne w kontekście nowej ewangelizacji, która skierowana jest w szczególny sposób do osób ochrzczonych, które z jakichś powodów odeszły z Kościoła. – Jeśli mamy tych ludzi z powrotem przyprowadzić do wspólnoty parafialnej, do której się wcześniej zniechęcili, musimy im pokazać jej nową jakość – podkreśla.

Wykładowcami Szkoły będą osoby wierzące, ale nie tylko z kościelnych uczelni. Warsztaty dotyczące metod ewangelizacji prowadzić będą specjaliści od zarządzania zespołami ludzkimi, w tym osoby szkolące menedżerów. – Pamiętamy, że parafia nie jest przedsiębiorstwem, lecz wspólnotą wiary, lecz nie należy się bać terminów i technik ze świata biznesu. Mogą one być pomocne. Pozostając w nurcie duchowym, eklezjalnym, chcemy liderom dać coś więcej niż tylko wiedza teologiczna – zaznacza ks. Pawlina.

Każde z dziesięciu spotkań prowadzić będzie środowisko z innej szkoły nowej ewangelizacji. “Chodzi o to, by uczestnicy poznali różne doświadczenia modlitwy i z tej bogatej panoramy wybrali coś, co szczególnie odpowiada im duchowo” – tłumaczy ks. Pawlina.

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji nie ma limitu miejsc, choć jest założona z myślą o archidiecezji warszawskiej, zapisać się mogą także osoby z innych diecezji. Na koniec otrzymają certyfikaty lidera nowej ewangelizacji. Koszt roczny szkolenia to 300 zł.

im, tk / Warszawa

___________________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl