Okres wakacyjny to czas, gdy wiele ruchów kościelnych podejmuje wytężone działania formacyjne dla swoich członków. Jednym z nich jest Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA Polska), która oprócz kursów ewangelizacyjnych prowadzi także kursy formacji dla członków ekip szkół lokalnych.

Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA), założona w Meksyku przez świeckiego ewangelizatora Jose H. Prado Floresa, to ogół szkół ewangelizacji na świecie, które mają wspólną wizję, metodologię i program formacyjny. W Polsce istnieje i działa 50 szkół lokalnych, które w roku 2018 przeprowadziły łącznie 473 kursy. Uczestniczyło w nich 18 786 osób.

W najbliższym czasie odbędą się kursy:

  • Kurs Dynamis – 19-22 lipca w Oświęcimiu
  • Kurs Paweł – 19-28 lipca w Stryszawie
  • Kurs Jan – 24-28 lipca w Lubaszowej
  • Kurs Jezus w Czterech Ewangeliach – 8-12 sierpnia w Oświęcimiu
  • Kurs Apollos – 8-11 sierpnia w Stryszawie
  • Kurs Sekret Pawła – 14-18 sierpnia w Stryszawie
  • Kurs Emaus – 23-25 sierpnia w Stryszawie

Dyrektorem Biura Krajowego SESA Polska jest o. Krzysztof Czerwionka CR – członek Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE SESA POLSKA