W Środę Popielcową 10 lutego papież Franciszek roześle na cały świat Misjonarzy Miłosierdzia. Otrzymają oni władzę przebaczania grzechów zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej.

Ojciec Święty charakteryzując ich misję zwraca uwagę, że powinnmic582osierni-jak-ojcieci być żywym znakiem Ojca, który przygarnia wszystkich szukających przebaczenia, przekonującymi głosicielami Miłosierdzia oraz zwiastunami radości płynącej z Bożego przebaczenia.

Ich posłucha jest opisana szczegółowo w bulli Misericordiae Vultus.

Podczas Wielkiego Postu w tym Roku Świętym zamierzam wysłać Misjonarzy Miłosierdzia. Będą znakiem matczynej troski Kościoła o Lud Boży, aby wszedł on w głębokości bogactwa tej tajemnicy tak fundamentalnej dla naszej wiary. Będą to kapłani, którym udzielę władzy przebaczenia grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej, aby podkreślić wielkość ich posłania. Będą przede wszystkim żywym znakiem tego, jak Ojciec przygarnia tych, którzy szukają jego przebaczenia. Będą Misjonarzami Miłosierdzia, ponieważ będą kształtować ze wszystkimi spotkanie pełne człowieczeństwa, źródło uwolnienia, bogate w odpowiedzialność za przezwyciężenie trudności i podjęcie nowego życia otrzymanego w Chrzcie świętym. W ich misji pozwolą się oni poprowadzić słowom Apostoła: «Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie» (Rz 11, 32). Wszyscy bowiem, nie wyłączając nikogo, wezwani są do przyjęcia tego apelu miłosierdzia. Niech misjonarze żyją tym wezwaniem wiedząc, że mogą utkwić swój wzrok w Jezusie: «miłosiernym i wiernym arcykapłanie» (por. Hbr 2, 17).

Misericordiae Vultus, nr 18.

Papież zachęca, aby w Roku Jubileuszowym organizowano w diecezjach misje ludowe i prosi Misjonarzy Miłosierdzia, by sprawowali Sakrament Pokuty i Pojednania, pozwalając w ten sposób odnaleźć drogę do ojcowskiego domu synom, którzy są daleko.

Eucharystii w bazylice św. Piotra i rozesłanie Misjonarzy Miłosierdzia będzie transmitowane w środę 10 lutego 2016 r. o g. 17:00 przez Telewizję Trwam.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.