W Kurii Diecezjalnej w Tarnowie powstanie Wydział do spraw Nowej Ewangelizacji

0
2730
NE
SNE

Biskup tarnowski Andrzej Jeż mianował dotychczasowego proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie Mościcach, ks. mgr lic. Artura Ważnego, dyrektorem Wydziału Kurii Diecezjalnej do spraw Nowej Ewangelizacji. Takiego Wydziału dotychczas w Tarnowie nie było.

„Moja nominacja to dowód troski biskupa Andrzeja Jeża o to, co się dzieje w diecezji a także w Kościele” – mówi ks. Artur Ważny. „Główne zadanie, które mam powierzone, dotyczy tych, którzy byli w Kościele, a już ich nie ma lub są na jego granicy. Tak jak Pan Jezus mówił, że przyszedł do tych, co poginęli z owiec Izraela, to jest ten obszar szukania ludzi, którzy z Kościołem nie mają za dużo wspólnego. W naszej diecezji tarnowskiej patrząc przez pryzmat kraju, mamy jeszcze dużo osób w Kościele, jednak odczuwamy, że ich trochę ubywa”.

Ks. Artur Ważny ma za zadanie szukać form i metod docierania do ludzi, żeby ponownie spotkali się z Jezusem i wrócili do Boga i Kościoła. Jak to robić? Zapewne pomoże kapłanowi dotychczasowe doświadczenie. Ks. Artur Ważny to ceniony duszpasterz, rekolekcjonista i kaznodzieja, jest także egzorcystą. W czasie, gdy był proboszczem w Tarnowie Mościcach odbyły się dwie ogólnopolskie sesje prowadzone przez grupę charyzmatyczną „Mocni w duchu” z Łodzi. Ks. Ważny jest też opiekunem Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Józefa w Tarnowie. Był przez wiele lat diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, ponadto uczestnikiem Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej. To autor wielu publikacji oraz książek: „Głębinowi, ale nie denni”, „Ewangelia bez taryfy ulgowej”.

Ta nominacja w diecezji oznacza kolejne zmiany. Nowym proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie Mościcach został ks. dr Jacek Nowak – dotychczasowy rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Z seminarium całkowicie się nie żegna, bo będzie nadal wykładowcą.

„Seminarium było też moją parafią, bo tak traktowałem moją pracę, przez 16 lat pobytu w tym miejscu. Zostawiłem w WSD także spory kawałek mojego życia kapłańskiego. Przez te wszystkie lata mojej posługi, mogłem towarzyszyć młodym ludziom w ich drodze do kapłaństwa” – dodaje ks. Nowak.

Nowym rektorem tarnowskiego seminarium został ks. dr hab. Andrzej Michalik. W poprzednich latach był prefektem i prorektorem w WSD. Od 1992 r. wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i Instytucie Teologicznym w Tarnowie agregowanym do Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie (obecnie: Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie). Od 11 sierpnia 1994 r. adiunkt w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. W latach 2003-2006 prodziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie PAT w Krakowie. Od 1 października 1992 r. kieruje seminarium naukowym najpierw z eklezjologii, a obecnie z teologii fundamentalnej. Promotor ponad 35 prac magisterskich. W latach (1992-1999) prowadził wykłady z teologii pastoralnej, obecnie z teologii fundamentalnej (od 1999) i religiologii (od 1998). Prowadzi również wykłady monograficzne na studiach licencjackich z teologii.

eb / Tarnów

 

___________________________________
Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl