W Krakowie zakończyła się II edycja Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów, w której wzięło udział blisko 50 ewangelizatorów z różnych diecezji.

Uczestnicy podczas 4 modułów w ciągu 2 lat brali udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez ewangelizatorów-praktyków z różnych krajów i środowisk:

  • bp Grzegorz Ryś (Kraków) – Przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji
  • Jose H. Prado Flores (Meksyk) – założyciel SNE św. Andrzeja SESA
  • Ulf Ekman (Szwecja) – teolog i misjonarz
  • Michelle Moran (Anglia) – Papieska Rada ds. Świeckich
  • ks. Michael White i jego współpracownicy parafialni (USA) – autorzy książki „Odbudowana”
  • o. Remigiusz Recław i Wspólnota Mocni w Duchu (Łódź)
  • dr Sławomir Hinc (Poznań) – socjolog
  • Krzysztof Najdowski (Poznań) – Twórca Akademii Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji
  • John Paul (Malezja) – świecki misjonarz

Ważnym elementem każdego modułu były wyjścia ewangelizacyjne do różnych miejsc i środowisk w Krakowie, takich jak szpitale, więzienia, schroniska dla bezdomnych, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze dla młodych, galerie handlowe i ulice miasta.

Dzieląc się świadectwami, uczestnicy mówili o doświadczeniu działania Boga w tym czasie. Serca wielu z nich zostały na nowo zapalone pragnieniem ewangelizacji w środowiskach, w jakich z jakich pochodzą. Ważnym elementem OSE było zintegrowanie osób świeckich, duchownych i konsekrowanych oraz połączenie ich sił w dziele nowej ewangelizacji i doświadczenie jedności Kościoła, który z natury swej jest misyjny.

W listopadzie 2017 r. planowana jest III edycja Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów. O szczegółach i sposobie zapisów będziemy informować na naszej stronie internetowej.