VII spotkanie dyrektorów wydziałów i osób odpowiedzialnych za Nową Ewangelizację w Polsce

0
1333

Czcigodni Księża,
Szanowni Panowie i Panie
Dyrektorzy Wydziałów do spraw Nowej Ewangelizacji,
Odpowiedzialni za Nową Ewangelizację w Zgromadzeniach Zakonnych,
Odpowiedzialni za wspólnoty środowisk ewangelizacyjnych

Przekazuję zaproszenie na siódme ogólnopolskie spotkanie osób odpowiedzialnych za dzieło Nowej Ewangelizacji z ramienia poszczególnych biskupów diecezjalnych, jak i wyższych przełożonych zakonnych oraz wspólnot środowisk ewangelizacyjnych.

Organizatorem spotkania jest Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji pod przewodnictwem abp. Grzegorza Rysia. Odbędzie się ono w poniedziałkowe popołudnie 5 listopada 2018 r. w Laskach k./Warszawy.

Informacje organizacyjne:

Miejsce spotkania: Aula Domu Przyjaciół na terenie ośrodka dla niewidomych w Laskach
Czas trwania: 16.00 – 19.00
Koszt udziału: ofiara dobrowolna (w trakcie spotkania będzie zebrana kolekta na pokrycie kosztów organizacyjnych)

Proszę potwierdzić udział do 31 października na adres: biuro@NowaEwangelizacja.org podając imię i nazwisko osoby/osób przyjeżdżających z zaznaczeniem diecezji/zgromadzenia zakonnego/prowincji zakonnej lub wspólnoty którą się reprezentuje.

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w ośrodku. W tej sprawie proszę kontaktować się bezpośrednio z s. Judytą tel. 22 75 23 025.

Plan spotkania
Poniedzialek 5 listopada 2018 r.

08.00 – 15.00 – spotkanie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji

15.00 – Recepcja dla uczestników VII ogólnopolskiego spotkania odpowiedzialnych za Nową Ewangelizację w Polsce

16.00 – Rozpoczęcie obrad
– modlitwa Nieszporów
– prezentacje tematów
– dyskusja otwarta na tematy bieżące

19.00 – zakończenie spotkania

Tematyka spotkania

Podsumowanie tematyki Synodu Biskupów w Rzymie na temat młodzieży w aspekcie wyzwań dla Nowej Ewangelizacji.

Informacje na temat V Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji (Gniezno, 24-27 X 2019 r.)

Zapowiedź ogólnopolskiego spotkania Misjonarzy Miłosierdzia (Łódź, 28 II 2019 r.)

Ogólnopolskie ewangelizacyjne rekolekcje dla księży (Łódź, 23-26 IV 2019 r.)

Zapowiedź IV edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów (Porszewice 2019-2021)

Propozycja Ogólnopolskiego Forum Wspólnot (Andrzej Sionek)

Z wyrazami szacunku i jedności w dziele Nowej Ewangelizacji.

ks. Artur Godnarski

sekretarz
Zespołu Konferencji Episkopatu Polski
do spraw Nowej Ewangelizacji