Trzeci dzień Kongresu zakończył się festynem rodzinnym i modlitwą z błogosławieństwem rodzin.