Pragnę poinformować, że ZMIENIŁO SIĘ MIEJSCE naszego spotkania i konferencji 10 X 2017 r.
Siedziba KEP jest w tym terminie zajęta i musimy przenieść nasze spotkanie do Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19; 00-246 Warszawa.

 

Poniżej zamieszczam w całości treść zaproszenia po dokonanych zmianach:

 

Znak: ZNE-s31/08/2017

Czcigodni Księża,
Szanowni Panowie i Panie
Dyrektorzy Wydziałów do spraw Nowej Ewangelizacji,
Odpowiedzialni za Nową Ewangelizację w Zgromadzeniach Zakonnych,
Odpowiedzialni za wspólnoty środowisk ewangelizacyjnych

Przesyłam zaproszenie na piąte ogólnopolskie spotkanie osób odpowiedzialnych za dzieło Nowej Ewangelizacji z ramienia poszczególnych biskupów diecezjalnych, jak i wyższych przełożonych zakonnych oraz wspólnot środowisk ewangelizacyjnych.

Spotkanie odbędzie się z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji pod przewodnictwem abp. Grzegorza Rysia we wtorek 10 października 2017 r. w Warszawie. Gośćmi spotkania będą m. in. Jose Prado Flores (Guadalajara – Meksyk), br. Marek (Taize – Francja). Bardzo zależy nam na tym spotkaniu, ponieważ dawno nie mieliśmy okazji dzielenia się doświadczeniem z naszej posługi.

 

Informacje organizacyjne:

Miejsce spotkania: Dom Arcybiskupów Warszawskich ul. Miodowa 17/19; 00-246 Warszawa

Czas trwania: 11.00 – 15.15

Koszt udziału: ofiara dobrowolna (w trakcie spotkania będzie zebrana kolekta na pokrycie kosztów organizacyjnych)

Potwierdzenie udziału do 4 października na adres: biuro@NowaEwangelizacja.org podając imię i nazwisko osoby/osób przyjeżdżających z zaznaczeniem diecezji/zgromadzenia zakonnego/prowincji zakonnej lub wspólnoty którą się reprezentuje.

Prosimy o przygotowanie pytań dotyczących poruszanych tematów i przesłanie ich wcześniej na adres biura, ponieważ nasze spotkanie będzie odbywało się w kilku językach i chcielibyśmy je maksymalnie wykorzystać. Pytania zostaną pogrupowane, przetłumaczone i przedstawione naszym gościom celem otrzymania precyzyjnych i wyczerpujących odpowiedzi. Termin nadsyłania pytań: 6 X 2017 r. (piątek).

Plan spotkania

Wtorek 10 października 2017 r.
10.30 – Recepcja
11.00 – Rozpoczęcie obrad V ogólnopolskiego spotkania odpowiedzialnych za Nową Ewangelizację w Polsce
– modlitwa przedpołudniowa
– prezentacje tematów
– dyskusja otwarta na tematy bieżące
13.30 – przerwa kawowo-obiadowa* i konferencja prasowa
(* – obiad we własnym zakresie)
14.30 – c.d. obrad
15.30 – zakończenie spotkania
15.45-16.45 – spotkanie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji

Tematyka spotkania

Ekumeniczna i charyzmatyczna wizja Kościoła, a zarzut „pentakostalizacji” Kościoła w Polsce.
Refleksja nad ekumenicznym wymiarem Nowej Ewangelizacji.
Podsumowanie kongresów Nowej Ewangelizacji środowisk polonijnych w Niemczech (25-30 IV 2017 r.) i Francji (28-30 IV 2017 r.).
Podsumowanie drugiej edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów (2015-2016) i zapowiedź edycji trzeciej (2017-2019).
Zapowiedź IV Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji 2017.
Dzielenie się doświadczeniem z posługi ewangelizacyjnej w poszczególnych środowiskach.

Z wyrazami szacunku i jedności w dziele Nowej Ewangelizacji.
ks. Artur Godnarski

sekretarz
Zespołu Konferencji Episkopatu Polski
do spraw Nowej Ewangelizacji
Gubin, 16 września 2017 r.