Katedra Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa WT UKSW wraz z pracownikami WT Uniwersytetu w Tranwie zaprasza 9 maja 2016 r. na sympozjum pt. “NAWRÓCENIE DUSZPASTERSKIE DROGĄ KOŚCIOŁA W POLSCE I NA SŁOWACJI. KOŚCIELE OBUDŹ SIĘ.”

W jego ramach zostaną przedstawione teologiczne podstawy nawrócenia duszpasterskiego, sytuacja Kościoła w Polsce i na Słowacji oraz inicjatywy ewangelizacyjne realizowane w tych krajach.

Zostanie też przeprowadzony panel dyskusyjny, którego uczestnicy będą uczyć się konstruowania celów działań duszpasterskich oraz ich uszczegóławiania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

 

PLAN SYMPOZJUM

10.00 Rozpoczęcie.

Wprowadzenie: Nawrócenie pastoralne i duszpasterstwo misyjne

ks. dr hab. Tomasz Wielebski, profesor UKSW

10.30  Referaty

Prowadzenie: ks. dr hab. Tomasz Wielebski, profesor UKSW

  • Aktualna sytuacja Kościoła na Słowacji

bp dr Tomasz Galis

  • Aktualna sytuacja Kościoła w Polsce

bp dr hab. Wiesław Śmigiel, profesor KUL

  • Prakseologia w służbie nawrócenia pastoralnego i duszpasterstwa misyjnego

dr Józef Zuffu, WT TRNAVA

  • Odnowa parafii w perspektywie nowej ewangelizacji

o.dr hab. Józef Kyselica SJ, WT UT

12.00 Przerwa

12.30 Panel dyskusyjny

Prowadzenie: dr Mateusz J. Tutak, WT UKSW

  • Inicjatywy ewangelizacyjne realizowane na Słowacji

o.prof. dr hab. Ladislav Csontos SJ,WT UT

  • Inicjatywy ewangelizacyjne realizowane w Polsce

bp dr hab. Grzegorz Ryś, UPJPII,ks. Artur Godnarski

14.00 Zakończenie

 

Plakat_NawrocenieDuszpasterskie4

_________
Foto: flickr.com